Marketing MIX Multimedialna wystawa katyńska z TRIASEM

Multimedialna wystawa katyńska z TRIASEM

19
0

Wielkoformatowe projekcje na ścianach i kioski multimedialne przybliżą zwiedzającym istotny rozdział w polskiej historii. W Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę pt. „Pamięć nie dała się zgładzić”. Oprawę multimedialną i oświetleniową dostarczył TRIAS S.A. – lider w branży Audio Video Light Integration w Polsce. To już kolejna multimedialna ekspozycja przygotowana przez firmę. Wcześniej TRIAS S.A. wyposażył w nowoczesny sprzęt Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Schindlera, Pawilon Wyspiański 2000 i ekspozycję pod Rynkiem Głównym w Krakowie.

Wystawa do czasu otwarcia nowej siedziby Muzeum Katyńskiego będzie miejscem prezentacji jego zbiorów. Pozwoli również widzom poznać projekt przyszłej ekspozycji w kaponierze warszawskiej Cytadeli. Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zaawansowane techniki audiowizualne i oświetleniowe.

„Nowoczesne technologie są doskonałym narzędziem do wzmocnienia przekazu wiedzy historycznej. Nadają ekspozycjom muzealnym niecodzienny charakter i pozwalają na interakcję  ze zwiedzającym. Prezentowane obrazy i filmy w połączeniu ze scenografią
i eksponatami umieszczonymi w przepięknych gablotach „skrzyniach” sprawiają, że stajemy się świadkami historii” – mówi Zbigniew Klonowski, Prezes Zarządu  TRIAS S.A.

„Zbiory Muzeum Katyńskiego są bardzo obszerne. Zaprezentowanie wszystkiego zwiedzającym nie byłoby możliwe bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Multimedia pomagają w prezentacji zasobów oraz uławiają dostęp do szczegółów przedmiotów znajdujących się zarówno na ekspozycji, jak i poza nią. Multimedia ożywiają również ekspozycję, która z natury rzeczy jest czymś statycznym i  rzadko zmienianym” – mówi Sławomir Frątczak, Kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego.
 
„Podczas przygotowywania wystaw używam różnorodnych środków wyrazu, także tych najnowszej generacji. Multimedia zastosowane w odpowiednich proporcjach ułatwiają przekazywanie przesłań zawartych w komunikacie artystycznym. Cieszę się, że tę harmonię udało się w tym projekcie stworzyć” – mówi Jarzy Kalina, twórca koncepcji plastycznej Wystawy Katyńskiej.

Rozwiązania multimedialne wykorzystano w różnych częściach ekspozycji.  W przestrzeni pierwszej zatytułowanej „Archiwum”, która zawiera szafy z dokumentami dotyczącymi zbrodni katyńskiej, umieszczono dwa dotykowe monitory z prezentacjami biografii
i fotografii z życia ofiar.

W części drugiej, określonej jako „Ujawnianie”, umieszczono gabloty multimedialne z trzema monitorami 46-calowymi. Posłużą one do przedstawienia dokumentów wydobytych z dołów śmierci oraz zdjęć ze zbiorów Muzeum Zbrodni Katyńskiej.

Pomiędzy przestrzenią drugą i trzecią zwiedzający zobaczą wizualizacje instalacji, które docelowo znajdą się w kaponierze warszawskiej Cytadeli. Projekcje i fotografie wielkoformatowe przedstawiają m.in. las, który zostanie posadzony na majdanie przed kaponierą, wyciętą w ziemi bruzdę oraz sarkofagi będące kiedyś wagonami wiozącymi jeńców na miejsca egzekucji.

W części trzeciej zatytułowanej „Skrzynie” wykorzystano wielkoformatowe projektory multimedialne, które będą prezentować maszerujących żołnierzy i las katyński. Urządzenia te posłużą także  do wyświetlania projekcji edukacyjnych (m.in. podczas lekcji muzealnych) lub cytatów z zachowanych dokumentów (np. prowadzonych przez jeńców pamiętników czy korespondencji z rodzinami).

Projektory multimedialne zostały również zastosowane w specjalnie wydzielonej części, w której będą prezentowane filmy i dokumenty z ekshumacji w latach 1943-1944 oraz fotografie katyńskich oprawców. W ostatniej części ekspozycji zatytułowanej  „Ściana pamięci” zwiedzający zobaczą wizualizacje ścian z nazwiskami ofiar.

Uzupełnieniem ekspozycji będą ekrany dotykowe, tzw. kioski multimedialne, przedstawiające elektroniczną prezentację „Sylwetki Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. Obejmuje ona dokumenty, zdjęcia i wspomnienia dostarczone przez Rodziny Katyńskie. Początkowo będzie można zobaczyć 200 sylwetek. Prezentacja ma być stale poszerzana o nowe materiały nadsyłane przez rodziny żołnierzy.

Wystawa czasowa p.t. „Pamięć nie dała się zgładzić” została przygotowana przez zespół w składzie: Jerzy Kalina (koncepcja plastyczna), Sławomir Frątczak, Andrzej Krzysztof Kunert, Izabella Sariusz-Skąpska, Mateusz Zemla.