Trade marketing Europejskie organizacje finansowe wykorzystują możliwości “bigger data”

Europejskie organizacje finansowe wykorzystują możliwości “bigger data”

43
0

Organizacje europejskie świadczące usługi finansowe, w przeciwieństwie do podmiotów działających w innych sektorach, uczyniły wiele, aby wykorzystać możliwości jakie daje "bigger data" – cyfryzacja kluczowych dokumentów w formie papierowej w celu usprawnienia procesów decyzyjnych – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ricoh Europe .

Połowa z przebadanych liderów biznesowych z sektora finansowego (49%) przyznała, że ich organizacja przechowuje już mniej niż 10% kluczowych danych biznesowych w wersji papierowej, w przypadku branży edukacyjnej jest to 37%, opieki zdrowotnej – 39%, sektora publicznego – 41%.

Cyfryzacja większej ilości informacji jest prawdopodobnie napędzana przez dostrzeżenie znaczącej wartości, która leży uśpiona w dokumentach papierowych, która umożliwiłaby organizacjom podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Prawie dziewięciu na dziesięciu (86%) liderów biznesowych z sektora finansowego wierzy, że dostęp do danych historycznych z wcześniejszych kryzysów gospodarczych pomógłby im lepiej zarządzać obecnym kryzysem. W sektorze publicznym jest to 77%, w edukacyjnym – 78%, a w opieki zdrowotnej – 79%.

Cyfryzacja kluczowych dokumentów biznesowych miała również znaczący, pozytywny wpływ na koszty operacyjne. Ponad jedna trzecia (35%) organizacji z sektora usług finansowych odnotowała obniżenie kosztów przechowywania informacji w formie papierowej do poziomu mniejszego od 5% przychodu, po raz kolejny wyprzedzając organizacje z sektora edukacyjnego (11%), publicznego (13%) i opieki zdrowotnej (26%).

– Skupienie się na optymalizacji kluczowych procesów dokumentowych w celu odblokowania cennych informacji biznesowych sprawi, że zarządzanie ryzykiem i finansami będzie łatwiejsze. Po połączeniu z innymi danymi całej firmy, trendy i wnioski wyciągnięte z kluczowych danych historycznych mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i zapewnieniu, że sektor usług finansowych jest dobrze przygotowany na przyszłość – mówi Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Organizacje świadczące usługi finansowe gotowe są do kontynuowania cyfryzacji kluczowych dokumentów w formie papierowej,  bardziej niż firmy ze wspomnianych sektorów. Jeden na pięciu liderów z sektora usług finansowych oczekuje, że w ciągu następnego roku ich organizacja całkowicie podda cyfryzacji swoje dokumenty. W sektorze edukacyjnym i opieki zdrowotnej jest to 7%, w sektorze publicznym 9%. W rezultacie organizacje świadczące usługi finansowe będą kontynuować redukcję kosztów, w tym połowa (48%) oczekuje oszczędności rzędu 5-10% rocznego przychodu.

– Teraz jest odpowiedni czas na to, by organizacje z sektora usług finansowych upewniły się, że wszystkie kluczowe procesy biznesowe są w pełni zoptymalizowane w ramach całego procesu transformacji cyfrowej. Poza znaczącymi oszczędnościami kosztów, umożliwi to profesjonalistom nie tylko łatwiejszy dostęp do informacji, ale również dzielenie się nimi w sposób znacznie szybszy niż wcześniej, ulepszając przy tym współpracę. Dzięki przeglądowi odpowiednich procesów, technologii i dostępu pracowników do danych, organizacje z sektora usług finansowych będą funkcjonować sprawniej i staną się bardziej konkurencyjne – dodaje Bruhn.

Materiał powstał na podstawie informacji Ricoh.