Trade marketing Płyty bezprocesowe Kodak Sonora

Płyty bezprocesowe Kodak Sonora

25
0

Firma Kodak poinformowała, że stworzone przez nią bezprocesowe płyty Kodak Sonora mogą zapewnić znaczące oszczędności wody korzystającym z nich drukarniom akcydensowym. Swoje prognozy w tym zakresie oparła na planowanych przychodach ze sprzedaży najnowszych rozwiązań wprowadzonych w zakresie produkcji form drukowych, które zakładają zupełne wyeliminowanie wywoływarki z fazy prepress. Przyjmując konkretną sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, firma Kodak obliczyła, że tylko w nadchodzącym roku zastosowanie płyt Sonora przyniesie oszczędności wody sięgające 265 mln litrów.

Niezależnie od danych, które mówią, że zaledwie 1% światowych zasobów wody jest zużywany do celów spożywczych, przemysłowych i rolnych, o jej niedoborze do niedawna mówiło się jedynie w kontekście wybranych regionów świata, gdzie na taki stan rzeczy wpływ ma klimat bądź położenie geograficzne. Obecnie jednak przewiduje się, że nawet w zamożnych krajach, takich jak np. USA, w ciągu najbliższych czterech lat mogą występować przejściowe niedobory wody. Prognozy te obejmują 30% miast USA, zaś w przypadku Brazylii – kraju najlepiej zaopatrzonego w wodę – nawet 80%. Na taki stan rzeczy wpływ mają: z jednej strony wzrastające zapotrzebowanie na wodę ze strony rosnących populacji, z drugiej zaś – zbyt opieszałe działania związane z gospodarką wodną na rynkach wschodzących i rozwijających się. Oszczędzanie wody staje się zagadnieniem, na które także przemysł musi zwrócić uwagę.

-W branży poligraficznej jesteśmy odpowiedzialni za oszczędzanie surowców tam gdzie to tylko możliwe oraz wdrażanie technologii minimalizujących ich zużycie w procesach produkcyjnych – mówi Rich Rindo, dyrektor generalny ds. globalnego marketingu w firmie Kodak. – Umożliwienie drukarniom wyeliminowanie wody z procesu prepress oznacza nową erę w zakresie proekologicznej produkcji form drukowych. Poza eliminacją środków chemicznych i redukcją energii niezbędnej w fazie prepress, sama tylko oszczędność wody daje drukarzom do myślenia w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne.

W tradycyjnym procesie obróbki płyt woda znajduje zastosowanie na etapie wywoływania oraz czyszczenia wywoływarki, jak również przy płukaniu i gumowaniu wypalonych płyt w dedykowanym urządzeniu. Co więcej, woda jest tu mieszana ze skoncentrowaną chemią do wywoływania. Dzięki płytom Sonora, wodę można w całości wyeliminować z procesu wywoływania, oszczędzając naturalny surowiec i pośrednio redukując obciążenie elektrowni wodnych. Bezprocesowe płyty Kodak mogą być jednocześnie właściwym rozwiązaniem dla drukarń, w których infrastruktura dostarczająca wodę jest ograniczona bądź też nie ma jej wcale. Firma Kodak obserwuje rosnące zapotrzebowanie na płyty Sonora – z ich zalet korzysta już ponad 400 jej klientów, zarówno nowych, jak też dotychczasowych, wcześniej korzystających z tradycyjnych materiałów eksploatacyjnych.

Podczas gdy woda jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcyjnym realizowanym przez drukarnie akcydensowe, firma Kodak jest świadoma także własnego jej zużycia. Zakłady produkcyjne Kodak z całego świata na bieżąco monitorują poziom zużycia wody. Co więcej, od roku 2009 jej zużycie zredukowano w nich – w skali globalnej – o prawie 25%. Firma potwierdziła tym samym, że wprowadzanie przez nią na rynek technologii zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju i najlepszymi praktykami odnosi także do jej własnej działalności. Płyty Sonora są przykładem właśnie takiego, proekologicznego rozwiązania, wpływającego na innowacyjność całej branży poligraficznej.

Materiał powstał na podstawie informacji firmy Kodak.