Trade marketing Stora Enso zainwestuje 110 mln euro w modyfikację papierni Varkaus

Stora Enso zainwestuje 110 mln euro w modyfikację papierni Varkaus

0

Firma Stora Enso poinformowała o planowanej inwestycji rzędu 110 mln w zakładach papierniczych Varkaus w Finlandii. Pracująca tam maszyna, wytwarzająca papiery graficzne, zostanie dostosowana do produkcji tektury bazującej na włóknach pierwotnych. Większość zaplanowanych kosztów inwestycyjnych pochłoną prace związane z niezbędnymi modyfikacjami maszyny oraz wchodzącej w skład fabryki Varkaus celulozowni.
   
– Wykorzystanie naszych obecnych zasobów i zmodyfikowanie ich z myślą o nowej linii produktów to część procesu przekształcania Stora Enso w kreującą dodatkową wartość, bazującą na surowcach odnawialnych firmę, skoncentrowaną na rynkach rozwijających się – mówi Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. – Varkaus to idealny zakład, który można poddać tego rodzaju konwersji. Posiada on zintegrowaną celulozownię, elektrownię oraz właściwą maszynę papierniczą. Co więcej, fabryka jest optymalnie zlokalizowana pod względem pozyskiwania niezbędnych surowców, posiada właściwą infrastrukturę oraz kompetencje, by z sukcesem zrealizować cały projekt.

Bazujące na włóknach odnawialnych opakowania to rynek o olbrzymim potencjale, zarówno w Europie, jak też w skali globalnej. Stora Enso widzi możliwość czerpania z tego potencjału m.in. poprzez przekształcenie zakładów Varkaus. Modyfikując pracującą tam maszynę, firma wychodzi naprzeciw dwóm zauważalnym trendom rynkowym jakimi są: spadek globalnego popytu na papier i zwiększenie zapotrzebowania na odnawialną tekturę opakowaniową.

Planowane zmiany w zakładach Varkaus obniżą – począwszy od 2016 r. – roczną sprzedaż wchodzącej w skład Stora Enso jednostki biznesowej Printing & Reading o 140 mln euro. Biorąc pod uwagę maksymalną wydajność przebudowanej maszyny, przychody działu Renewable Packaging (w ramach którego formalnie znajdzie się papiernia Varkaus) wzrosną zaś o 280 mln euro. Kierownictwo firmy zakłada, że marża zysku operacyjnego EBITDA generowanego z tytułu eksploatacji zmodyfikowanej maszyny przekroczy 15%.

Najważniejsze prace, związane z przebudową zakładów Varkaus, zaplanowano na jesień 2015 roku. Rozruch maszyny wytwarzającej tekturę przewidziany jest na ostatni kwartał przyszłego roku. Tym samym w sierpniu 2015 r. moce produkcyjne Stora Enso w zakresie niepowlekanych papierów graficznych zmniejszą się o 280 tys. ton rocznie. Po niezbędnych modyfikacjach, maszyna w Varkaus będzie w stanie wyprodukować rocznie ok. 390 tys. ton tektury kraft oraz 310 tys. ton niezbędnej do jej wytwarzania brązowej celulozy niebielonej. Większość produkowanej tu tektury będzie sprzedawana na eksport.

Do końca sierpnia 2015 zakłady produkcyjne Varkaus będą wytwarzały papiery biurowe w różnych gatunkach. Po przeprowadzonych modyfikacjach, jej klienci z tego segmentu, obsługiwani przez fabrykę Varkaus, będą korzystać z produkcji realizowanej w dwóch innych lokalizacjach: Veitsiluoto w Finlandii oraz Nymölla w Szwecji.

Materiał powstał na podstawie informacji Stora Enso oraz PAI PrintinPoland.com.