Poligrafia Konica Minolta wdraża nowy model organizacyjny korporacji

Konica Minolta wdraża nowy model organizacyjny korporacji

0

Konica Minolta Business Solutions Europe, z myślą o przyszłym rozwoju i odnoszeniu sukcesów, zamierza znacząco wzmocnić swoją pozycję rynkową. Wdrażając nowy – klastrowy – model organizacyjny korporacji, firma ustanowi bardziej wydajne, dynamiczne i innowacyjne struktury zarządzania. Działania mają na celu sprostanie obecnym i przyszłym wymaganiom rynkowym we wszystkich krajach europejskich. Początek realizacji projektu zaplanowano na lipiec 2012 r.

Dotychczas głównym celem Konica Minolta Business Solutions Europe było wzmacnianie działalności w zakresie dostarczania produktów i usług. Dzięki rozwijaniu innowacyjnych i zorientowanych na klienta rozwiązań oraz zapewnianiu swoim partnerom wysokiej jakości obsługi, firma odniosła sukces na rynku druku produkcyjnego. Obecnie, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, Konica Minolta przekształca swoje struktury, żeby jak najlepiej sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom rynkowym.

Wdrożenie w Europie nowego modelu zarządzania doprowadzi do podziału spółek zależnych Konica Minolta Business Solutions Europe na cztery grupy przedsiębiorcze zwane klastrami: Północ, Wschód, Południe i Zachód. Każdym klastrem będzie kierował Dyrektor Zarządzający: Anton Eckert (Północ), Roman Tihelka (Wschód), Jean-Claude Cornillet (Południe), Johannes Bischof (Wschód).

Zastosowanie nowej struktury umożliwi Konica Minolta Business Solutions Europe szybsze i bardziej wydajne kierowanie i zarządzanie biznesem. Jedną z kluczowych zalet modelu klastrowego jest dokładny i czytelny podział funkcji, który pozwoli lepiej skupić się na działaniach rynkowych. Reorganizacja strukturalna umożliwi ponadto sprawniejszą dystrybucję produktów i usług na terenie Europy. Ostatecznie, zaplanowane zmiany wzmocnią wizerunek Konica Minolta Business Solutions Europe jako silnego ogólnoeuropejskiego partnera oferującego wysokiej jakości usługi i rozwiązania oraz ujednolicone podejście do klienta.

Początek zmian, obejmujący wszystkie cztery klastry, zaplanowano na lipiec 2012 r. W kolejnych miesiącach zostaną opracowane dalsze, bardziej szczegółowe modyfikacje, obejmujące powstanie nowych struktur i projektów.