NEWS

O 1,5% mniej na reklamę OOH niż rok temu - [Raport IGRZ]

O 1,5% mniej na reklamę OOH niż rok temu - [Raport IGRZ]

Zgodnie z danymi o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w trzecim kwartale 2014 roku wyniosła kwotę w wysokości 102.635.346.—zł. Dla tej samej liczby raportujących firm, kwota sprzedaży osiągnięta w trzecim kwartale 2014 roku jest niższa, aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego o 2,4 procent. Po dziewięciu miesiącach 2014 roku branża OOH osiągnęła wynik w kwocie 320.991.771.—zł, który jest o 1,5% niższy od wyniku ubiegłorocznego.

Szacunkowe wyliczenia IGRZ wskazują, że w trzecim kwartale 2014 roku wydatki na reklamę niesystemową w Polsce wyniosły blisko 18 milionów złotych.

Poprawa sytuacji rynkowej, a zwłaszcza siły nabywczej społeczeństwa, sprawiły, że wyraźnie wzrosły wydatki w sektorze „żywność” (blisko 4 punkty procentowe w porównaniu do Q3 2013). Nie poprawiła się sytuacja sprzedaży w sektorze „telekomunikacja”. Tym niemniej „telekomunikacja” należy nadal do jednych z głównych reklamodawców branży OOH w Polsce. Przoduje „sprzedaż”, co jest zrozumiałe ze względu na silną i powiększającą się konkurencję na rynku sieci sklepów, hipermarketów i galerii handlowych. Ugruntowała się też pozycja sektora „finanse/marketing”, który zagościł już na dobre wśród znaczących klientów reklamy OOH.


Reklama tranzytowa odbija się od dna przede wszystkim dzięki coraz większym zmianom zasad korzystania z taboru komunikacji miejskiej w największych polskich miastach. Jedynym hamulcowym pozostaje Warszawa (Zarząd Transportu Miejskiego), która nadal w sposób znaczący ogranicza możliwości jej rozwoju („Bez warszawskiego taboru trudno prowadzić ogólnopolskie kampanie.”).

- Spodziewałem się w trzecim kwartale nieco lepszego wyniku sprzedaży, aniżeli rok temu. Zwłaszcza w związku z rozpoczynającą się we wrześniu kampanią wyborczą przed wyborami samorządowymi. Sądziłem, że już po dziewięciu miesiącach osiągniemy poziom sprzedaży sprzed roku. Niewiele zabrakło. Pozostaję jednak optymistą i uważam, że bieżący rok zamkniemy kwotą wyższą, aniżeli rok temu - mówi Lech Kaczoń – Prezes IGRZ.

- Widoczna poprawa sytuacji gospodarczej pozwoli wielu reklamodawcom uruchomić „wstrzymane” wcześniej fundusze przeznaczone na reklamę. Chciałbym zwrócić uwagę na czekające nas w niedalekiej przyszłości zmiany związane z korzystaniem z reklamy OOH. Nie tylko badania w ramach IBO, ale także nowe technologie wspomagające sprzedaż i zrozumienie potrzeb klientów, zmienią diametralnie naszą branżę. Z pewnymi obawami patrzę na procesy legislacyjne. Nie tylko dotyczące prezydenckiej „ustawy krajobrazowej”, ale także tak zwanego „kodeksu budowlanego”. Przyspieszanie prac nad tymi dokumentami wbrew logice konieczności prowadzenia szerszego dialogu, może przynieść przykre konsekwencje. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej i jej członkowie będą wnikliwie przyglądać się pracom rządu i parlamentu w tym zakresie - dodaje Lech Kaczoń.


Pełen raport do pobrania na www.igrz.com.pl
Zdjęcie: © danr13 - Fotolia.com
https://pl.fotolia.com/ooh

Dodane tagi