NEWS

Umowa społeczna dla Warszawy - zasady między miastem a branżą reklamową

Umowa społeczna dla Warszawy - zasady między miastem a branżą reklamową

W dniu wczorajszym lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej i kandydat na Prezydenta Warszawy Piotr Guział zaproponował i podpisał "umowę społeczną dotyczącą zasad funkcjonowania reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej". Ze strony branży dokument ten podpisał Prezes IGRZ, Lech Kaczoń. Obecni byli przedstawiciele największych firm reklamy OOH w Polsce. Dzięki umowie zostanie zlikwidowanych 3000 nośników reklam w Warszawie i wprowadzi ona zasady współpracy pomiędzy miastem, a branżą reklamową.

- Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej i jej członkowie podejmowali inicjatywy współpracy z samorządami, także w Warszawie. Uważamy, że branża może w istotny sposób wspomagać miejskie przedsięwzięcia. Nasze propozycje i sugestie w tym zakresie przyjmowane były sceptycznie. Nigdy nie doszło do wdrożenia prac, których efektem byłoby powstanie spójnej koncepcji zasad funkcjonowania nośników reklamy w stolicy - mówi Lech Kaczoń, Prezes IGRZ. - Uważamy, że takie inicjatywy mogą być przykładem pozytywnego otwarcia na korzystną współpracę samorządów i branży, przede wszystkim z pożytkiem dla mieszkańców.

Zdjęcie: © danr13 - Fotolia.com
https://pl.fotolia.com/ooh

Dodane tagi