ARTYKUŁ

Obniżka ceny nadal działa. Konsumenci a działania promocyjne [badanie]

Obniżka ceny nadal działa. Konsumenci a działania promocyjne [badanie]

Jedynie 8 proc. Polaków deklaruje, że podczas zakupów wybiera ten sam produkt, niezależnie od działań promocyjnych. Pozostała część w mniejszym lub w większym stopniu uwzględniają promocję. Jednocześnie klienci mają bardziej świadomy stosunek do promocji i nie zadawalają się każdą propozycją, a 1/3 korzysta z promocji za namową dzieci - wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polscy konsumenci wciąż korzystają z promocyjnych ofert. Ponad połowa badanych wskazuje, że cały czas znajdują promocje, które ich pozytywnie zaskakują, a dzięki szerokiemu wyborowi zawsze mogą znaleźć ofertę ciekawą dla siebie.

Obniżka ceny lub usługi to forma promocji, z której konsumenci korzystają najczęściej (83 proc.). Popularne są też typy promocji wpływające na konsumpcję, takie jak większa ilość produktu za tę samą cenę (74 proc.), degustacje, testowanie produktów i usług (37 proc.) oraz przy zakupie produkt lub usługa gratis (39 proc.). Rzadziej natomiast konsumenci korzystają z tych typów promocji, które wymagają ich indywidualnego udziału, takich jak zwrot pieniędzy w przypadku braku efektów, udział w sponsorowanych eventach, a także w konkursach i loteriach.

Choć zdecydowana większość konsumentów przyznaje, że korzysta z promocji, to jednak ich stosunek do promocji jest różny. W ciągu ostatnich dwóch lat zmalał odsetek osób deklarujących, że zawsze chętnie korzystają z promocji. Zdecydowanie wzrósł zaś odsetek konsumentów, którzy tylko wówczas skorzystają z promocji, jeśli oferta będzie wyjątkowo przekonująca.

Prawie co piąty badany (17 proc.) przyznaje, że ma negatywne doświadczenia związane z promocjami. Wśród najczęściej pojawiających się problemów wymieniane są zawyżanie ceny towaru w promocji, oferowanie wadliwych lub przeterminowanych produktów czy niewywiązywanie się organizatorów promocji ze zobowiązań.

Postawy względem promocji są zróżnicowane w zależności od branży. Zakup produktów finansowych lub ubezpieczeniowych wyróżnia się nieco odmiennym, bardziej sceptycznym podejściem do promocji i to się nie zmieniło w ciągu ostatnich lat. Jedna czwarta badanych deklaruje, że nie kieruje się promocjami przy wyborze produktów bądź usług w tej branży. Dla porównania, tylko 4 proc. wskazało taką odpowiedź przy okazji zakupów spożywczych.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia techniką CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej miejskiej próbie dorosłych osób powyżej 18 lat, które skorzystały z przynajmniej jednej promocji w ciągu ostatnich 12 miesięcy (N=1002).

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

Zdjęcie: Fotolia.com © AntonioDiaz

https://pl.fotolia.com/ooh

Dodane tagi