NEWS

Huawei partnerem akcji społecznej „Dziewczyny w nowych technologiach”

Projekt "Dziewczyny w nocych technologiach", którego pomysłodawczynią jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalena Gaj, ma na celu wyrównanie szans kobiet w sektorze nowych technologii. W ramach inicjatywy, organizowany jest konkurs dla studentek kierunków ścisłych i technicznych, w którym nagrodą są profesjonalne praktyki w firmach z sektora ICT, w tym dwa staże w Huawei Polska w Warszawie. - Przez tę kampanię chcę powiedzieć młodym kobietom, że ICT to sektor, dzięki któremu podniesie się jakość ich życia, a one same staną się świadomymi swej wartości profesjonalistkami - tłumaczy Magdalena Gaj, inicjatorka akcji. – Kobiety powinny iść z duchem czasu, wykorzystywać swoje wrodzone zdolności do kooperacji, integrowania zespołów i tak zwane „miękkie kompetencje” - do rozwoju branży technologicznej i budowania społeczeństwa informacyjnego – podkreśla Prezes UKE.

Huawei, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT) nie kryje zadowolenia z udziału w trzeciej edycji akcji społecznej: - Jestem przekonany, że poprzez wspólne zaangażowanie administracji publicznej, szkół wyższych oraz firm partnerskich będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona studentek, aby nie tylko wspierać ich rozwój edukacyjny, ale również zapewnić im lepsze przygotowanie do podjęcia pracy w sektorze ICT – wyjaśnia Owen Ou, Dyrektor Generalny Huawei Polska.

Kampania i konkurs skierowane są do studentek kierunków ścisłych i technicznych - na co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia oraz roczników wyższych, a także studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem udziału w akcji jest rozwiązanie zadania konkursowego, przygotowanego przez każdą z firm partnerskich. Konkurs trwa do 30 kwietnia br.

Więcej informacji o konkursie i stażu:

 www.uke.gov.pl

https://pl-pl.facebook.com/DziewczynyICT

Dodane tagi