ARTYKUŁ

Sektor MŚP kluczowym elementem działalności gospodarczej w Polsce i w całej Europie

Ukazał się „Raport o sytuacji gospodarczej w Europie – wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację w UE”. Firma Sage zleciła Centre for Economics and Business Research (Cebr) zbadanie charakterystyki gospodarczej w 12 wybranych gospodarkach europejskich, które łącznie składają się na 86 proc. PKB UE.

Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia wkładu średnich przedsiębiorstw w gospodarkę europejską, który jest niedoszacowany. A to one są siłą napędową europejskiej gospodarki i tkwi w nich wielki potencjał. Wkład średnich firm w rozwój gospodarki europejskiej wynosi ponad 1 bilion Euro, zapewniając zatrudnienie dla 17 proc. siły roboczej. Niezależnie od powyższego wkładu, średnie przedsiębiorstwa są ważnym motorem eksportu (17 proc. całego eksportu towarów). Dodatkowo średnie przedsiębiorstwa są istotnym czynnikiem postępu. 63 proc. działa innowacyjnie, przyjmuje nowe produkty i praktyki biznesowe.

Małe i średnie w Polsce - silne i niezastąpione

Jak na tym tle plasuje się polska gospodarka? Wydajność sektora MŚP w naszym kraju była ostatnio spowolniona. Jednak, jak twierdzą autorzy raportu, powolna poprawa sytuacji finansowej i rosnący w ostatnich latach popyt stopniowo przekładają się na odrodzenie rynku średnich przedsiębiorstw. Od 2008 roku WDB generowana przez polskie średnie przedsiębiorstwa rośnie z roku na rok, w 2014 r. osiągnęła ona około 169 miliardów złotych. Zakłada się, że do 2019 r. ten wskaźnik wzrośnie o 24 proc. osiągając 210 mld PLN. Zwiększa się również liczba miejsc pracy generowanych przez sektor MŚP, w 2014 r. zatrudniał 1,58 mln osób, oznacza to wzrost o przeszło 29 tysięcy miejsc pracy w stosunku do 2012 r.

Niewątpliwie, analizując wyniki badań przedstawionych w raporcie Sage, w dłuższej perspektywie tempo rozwoju polskich średnich przedsiębiorstw będzie szybsze niż całej gospodarki. Liczba polskich średnich przedsiębiorstw uległa zwiększeniu  z 13 700 w roku 2005 do około 15 300 w roku 2014, co stanowi wzrost o 12 proc. Polski rynek średnich przedsiębiorstw zdominowany jest przez firmy z branży wytwórczej i handlu. Łącznie te dwa sektory obejmują przeszło połowę polskich średnich przedsiębiorstw, tak pod względem WDB, jak i zatrudnienia. Co ciekawe, w ujęciu względnym, najbardziej na średnich przedsiębiorstwach polega sektor mediów, w którym generują one 43 proc. WDB i 45 proc. zatrudnienia.

Podsumowując wyniki raportu, warto zwrócić uwagę na fakt, że średnie przedsiębiorstwa zasługują na większą pomoc. Stanowiąc zaledwie 1 proc. polskiej gospodarki średnie firmy generują ponad 20 proc. całkowitego obrotu w polskiej gospodarce! Niestety, na polu innowacji polskie średnie przedsiębiorstwa pozostają w tyle za europejskimi sąsiadami, ponieważ finansowanie ich badań i rozwoju jest uzależnione od środków pozyskiwanych z zagranicy i środków państwowych, których jest zbyt mało.  Ważne by politycy, decydenci oraz liderzy biznesu zrozumieli i doceniali potencjał wzrostu tego segmentu i to, jak można zapewnić mu dalsze wsparcie, bo polskie i europejskie średnie przedsiębiorstwa są cichymi bohaterami gospodarki, na których opiera się jej dalszy rozwój. 

JK

www.sage.com.pl

 

 

Dodane tagi