ARTYKUŁ

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 na plusie [RAPORT]

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 na plusie [RAPORT]

Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła kwotę w wysokości 94.156.406—zł i była wyższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 3,5 %. Wzrost procentowy sprzedaży Q1 2015 w stosunku do Q1 2014 podany dla tej samej grupy raportujących firm. Od początku 2015 roku nową firmą raportującą jest BIGformat.TV S.A., która posiada nośniki DOOH oraz pośredniczy w sprzedaży ekspozycji na nośnikach DOOH należących do innych firm1.

Q1 2015 - Firmy (ze wszystkimi podmiotami z grupy) raportujące do IGRZ: AMS S.A., BIGformat.TV S.A., Business Consulting, Cityboard Media, Clear Channel Poland, Defi Poland, Gigaboard Polska, JETline, Megaboard, Mini Media, Ströer Out of home, Warexpo.

Jak czytamy w raporcie, polska branża OOH rozpoczyna kolejny rok potwierdzając swą stabilność, a biorąc pod uwagę zmniejszającą się od kilku lat liczbę powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy, także zdolność poprawy jakości sprzedaży. - To już trzeci rok, w którym wielkość sprzedaży pozostaje na podobnym poziomie. W dużej mierze zawdzięczamy ten fakt dobrym relacjom z reklamą wykorzystującą urządzenia mobilne. Stosunkowo szybko dostosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości-  twierdzi Lech Kaczoń – prezes IGRZ. Pokazuje to, że w dobie coraz większej mobilności ludzi, reklama OOH potwierdza swoją efektywność. Wynik pierwszego kwartału jest pozytywny mimo piętrzących się trudności formalno-prawnych w zakresie funkcjonowania nośników reklamy.

Ekspozycja informacji i reklamy w przestrzeni publicznej jest nadal istotna dla głównych klientów tej branży. W pierwszym kwartale bieżącego roku w czołówce sektorów znajdowały się: „sprzedaż”, „telekomunikacja”, „rozrywka/kultura”, „żywność” oraz „motoryzacja/transport” (na piątym miejscu w zasadzie wspólnie z sektorami: „finanse/marketing” i „usługi”).

- Wbrew pojawiającym się od czasu do czasu wypowiedziom o malejącym znaczeniu reklamy OOH w kampaniach reklamowych, rzeczywistość jest zupełnie inna - podkreśla Lech Kaczoń. - Dla przywołanych powyżej sektorów jest niemalże kluczowa przy planowaniu strategii kampanii i akcji promocyjnych. Reklama OOH ma bowiem to do siebie, że funkcjonuje poza konkretną aktywnością potencjalnych klientów (konsumentów). Stawia jedynie na ich mobilność, a ta jest coraz większa. Stąd i rola reklamy OOH staje się coraz bardziej pożądana, co widać po wzroście sprzedaży w ramach innych, kolejnych sektorów.

Wedle prognoz raportu w najbliższych pięciu latach reklama OOH stanie się bardziej dostępna i atrakcyjna dla tych sektorów, które obecnie koncentrują się prawie wyłącznie na reklamie w rozgłośniach telewizyjnych. Telewizja w „dzisiejszej postaci” staje się powoli przeżytkiem. Wymaga nowych koncepcji, wdrażania nowoczesnych technologii i umożliwiania ewentualnym użytkownikom bezpośredniego kontaktu w każdym miejscu i sytuacji. Co najważniejsze: bezpłatnego kontaktu. Tylko wówczas będzie w stanie zawalczyć o utrzymaniem wysokiej pozycji na rynku reklamowym. W OOH na świecie proces takiej zmiany już się dzieje.

Reklama tranzytowa. W uzgodnieniu z firmami zajmującymi się tą formą reklamy, zmieniamy od bieżącego roku zasadę klasyfikacji sprzedaży w jej zakresie. Prezentujemy dane sprzedaży uzyskiwane w dotychczasowym klasycznym zakresie – reklama na środkach komunikacji miejskiej oraz dane uzyskiwane ze sprzedaży na nośnikach znajdujących się wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej (tak w formie stałej ekspozycji, jak i ekspozycji w postaci cyfrowej).

W roku 2015 raport o wielkości sprzedaży w zakresie reklamy tranzytowej dotyczy trzech firm: AMS S.A., Business Consulting oraz Clear Channel Poland. Ta ostatnia zajmuje się tą forma reklamy od początku tego roku.

Wielkość sprzedaży w zakresie reklamy tranzytowej wyniosła w pierwszym kwartale 2015 roku kwotę w wysokości 3.580.025.—zł i stanowiła w tym okresie 3,8 % ogółu sprzedaży OOH.

Reklama tranzytowa pozostaje rozwojowa. Zakres tego rozwoju zależy od decyzji przewoźników komunikacji miejskiej, w większości od samorządów. Uważamy, że powoli zbliża się czas kolejnych zmian, idących w kierunku zastosowania nowoczesnych technologii. Mobilność tej formy reklamy stwarza jej nowe perspektywy.

Lech Kaczoń podkreśla także nieznaczne wykorzystanie nośników OOH w trwającej kampanii prezydenckiej. - Jestem rozczarowany brakiem przemyślanej aktywności komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP. Tak dalece nieprofesjonalnych kampanii nie widziałem od początku wolnej Polski. Żałuję, albowiem zakres wykorzystania reklamy OOH jest na miesiąc przed terminem pierwszej tury wyborów niewielki. Spodziewam się, że inna sytuacja będzie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Większe zaangażowanie w promocję kandydatów na posłów i senatorów sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału OOH. Z tej perspektywy, ale nie tylko, patrzę optymistycznie na wynik branży na koniec tego roku - reasumuje prezez IGRZ.

1BIGformat.TV S.A. jest firmą posiadającą obecnie sześć własnych nośników cyfrowych o wielkości 52-80 m² w formacie 10:3 zlokalizowanych w Warszawie. Zgodnie ze strategią rozwoju jest w trakcie poszerzania oferty nośników, także o wielkoformatowe nośniki cyfrowe o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Prowadzi też w zakresie nośników cyfrowych największą w Polsce działalność brokerską.

Zdjęcie: Fotolia.com © danr13
https://pl.fotolia.com/ooh

KL

Dodane tagi