ARTYKUŁ

Prezes IGRZ Lech Kaczoń apeluje do prezydenta Komorowskiego

Prezes IGRZ Lech Kaczoń apeluje do prezydenta Komorowskiego

Poniżej przedstawiamy apel Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego:

Apelujemy o nie podpisywanie uchwalonej przez Sejm Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt tej ustawy zaproponowany przez Pana Prezydenta uzyskał daleko idącą aprobatę branży i choć nie był idealny, to zmierzał w kierunku uporządkowania polskiego krajobrazu. Zajął się przede wszystkim ważnym obszarem definicyjnym, przekazywał sprawy reklam i ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej samorządom, przywracał możliwość zawierania umów na korzystanie z pasa drogi dla celów reklamowych. Żałujemy, że w trakcie prac legislacyjnych w parlamencie wiele z tych dobrych propozycji usunięto, zmodyfikowano lub zastąpiono innymi, które nie będą sprawdzać się w dzisiejszej rzeczywistości drugiej dekady XXI wieku.

Ustawa w ostatecznym kształcie wprowadzi bałagan interpretacyjny. Nie pozwoli na nowoczesne, innowacyjne i europejskie kształtowanie otaczającej nas przestrzeni. Nie tylko zagmatwa system podatkowy, ale zwiększy obciążenia podatkowe dla większości społeczeństwa. Nie respektuje praw nabytych w zakresie wieloletnich, trwałych i legalnych inwestycji. Pokazuje wreszcie drogi przejścia do szarej strefy.

Poseł sprawozdawca, Pani Iwona Śledzińska-Katarasińska, powiedziała w swym wystąpieniu przed ostatnim głosowaniem posłów nad ustawą uwzględniającą poprawki Senatu, że już wymaga ona nowelizacji. Czy Pan Prezydent naprawdę podpisze się pod tym zbiorem kolejnych złych przepisów? Apelujemy, aby Pan Prezydent stał na straży nie tylko bezpiecznego państwa, ale także dobrego prawa, które winno temu państwu i jego obywatelom służyć.

Członkowie Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej
Warszawa, 4 maja 2015 roku

Więcej o ustawie krajobrazowej pisaliśmy TUTAJ.

Apel firmy Cityboard Media do Senatorów RP w sprawie ustawy krajobrazowej TUTAJ.

Felieton Lecha Kaczonia o ustawie TUTAJ.

KL

Dodane tagi