ARTYKUŁ

Marcin Stan z Cityboard Media o ustawie krajobrazowej

Marcin Stan z Cityboard Media o ustawie krajobrazowej

Kilkanaście dni temu prezydent podpisał ustawę krajobrazową. Poniżej przedstawiamy komentarz przygotowany dla OOH magazine przez Marcina Stan, Członka Zarządu Cityboard Media:

„Ustawa prezydencka” o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu okazała się zbiorem przepisów, które już teraz należy nowelizować i poprawiać, a głosy te pochodzą z różnych środowisk m.in. samorządowych, ruchów miejskich, branży reklamy zewnętrznej, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości. Zawarte są w niej niekonstytucyjne rozwiązania, które negatywnie świadczą o jakości stanowionego w Polsce prawa.

Ustawa, której celem była poprawa jakości przestrzeni miast niestety nie zapewnia „ochrony krajobrazu”, a jej przepisy są skierowane zdecydowanie przeciwko reklamie zewnętrznej. Paradoksalnie w ten sam restrykcyjny sposób traktują one reklamy legalne, jak i cały nielegalny chaos bezprawnie zawieszanych tablic, szyldów, banerów, wielkoformatowych siatek na elewacjach budynków oraz stawianych bez pozwoleń konstrukcji reklamowych. Decyzje samorządowców uderzą bezpośrednio w legalnie działające firmy – poprzez zrównanie statusu reklam legalnych z nielegalnymi w perspektywie okresu wprowadzania uchwał regulujących obecność reklamy w na ich terenie. To podważa zaufanie do państwa i narusza zasadę ochrony praw nabytych i niedziałania prawa wstecz. Rady gminy jedną uchwałą będą mogły unieważnić dotychczasowe zgody, pozwolenia, decyzje administracyjne i wyroki sądów administracyjnych dot. konstrukcji reklamowych, a nawet zmieniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na konstrukcje reklamowe zostaną nałożone dodatkowe opłaty tzw. reklamowe, a ich wysokość pozostaje w gestii poszczególnych samorządów. Zaprzeczeniem państwa prawa jest ustanowienie i pobieranie takich samych opłat od reklam legalnych i nielegalnych. Opodatkowując w ten swoisty sposób nielegalną działalność, państwo akceptuje działania niezgodne z prawem – tak stanowione przepisy kompromitują ustawodawców.
Oplata reklamowa jest naliczana także wtedy, gdy na nośniku nie jest eksponowana żadna reklama, chociaż nie generuje on żadnych zysków, tylko koszty. Już w samej nazwie opłata ta odnosi się do reklamy, a nie do konstrukcji, na której jest eksponowana, ale niestety sprowadza się do płacenia za konkretny nośnik, z uwzględnieniem wielkości jego powierzchni ekspozycyjnej.

Negatywne konsekwencje nowych przepisów odczują tysiące ludzi z branży reklamy zewnętrznej i firm współpracujących – zostaną oni pozbawieni pracy oraz a ich rodziny - dochodów. Ustawa odbierze również źródła finansowania osobom i wspólnotom mieszkaniowym, dla których czynsz za wynajem powierzchni pod nośniki reklamowe jest znaczącym wkładem do budżetu. Ograniczeniu ulegną także podatkowe wpływy do budżetów lokalnych i państwa odprowadzane przez firmy działające w branży reklamy zewnętrznej i z nią kooperujące.

Ustawa wejdzie w życie 16 sierpnia 2015 roku i to perspektywa najbliższego roku będzie decydująca dla wyglądu naszych miast, a w konsekwencji kondycji całej branży reklamy zewnętrznej w Polsce. Samorządy będą odpowiedzialne za egzekucję tego prawa. Ich uchwały zdecydują o zasadach funkcjonowania reklamy zewnętrznej na terenie konkretnych miast, określą skalę obecności i typ konstrukcji reklamowych na danym terenie. Trudno ocenić w jakim kierunku będzie ewoluowała „outdoorowa” polityka samorządów – zdecydowanych ograniczeń, wydzielenie stref, wskazania dopuszczalnych formatów etc. Czy też w konsekwencji zostaną podważone wcześniej wydane zgodnie z prawem pozwolenia dotyczące lokalizacji nośników reklamowych?

Zapisane w ustawie min. 12 miesięcy jako vacatio legis na dostosowanie się do uchwały lokalnej określającej zasady funkcjonowania reklamy jest zdecydowanie zbyt krótki. Wyznaczony okres 12 miesięcy nie zabezpiecza w żaden sposób interesów uczciwych firm branży reklamy zewnętrznej. To co było legalne, z roku na rok staje się nielegalne. Wobec skali inwestycji i zaangażowania firm reklamy zewnętrznej w prowadzeniu działalności na danym terenie 1 rok vacatio legis nie rekompensuje w żaden sposób poniesionych strat.

Cityboard Media działa zgodnie z obowiązującym prawem, od lat konsekwentnie inwestuje w ogólnopolską sieć nośników wielkoformatowych, realizuje setki kampanii reklamowych, współpracuje z wieloma firmami i podwykonawcami, a także działa pro publico bono, promując na swoich wielkoformatowych nośnikach akcje społeczne, wydarzenia kulturalne i wydarzenia lokalne. Oczekujemy na racjonalne rozwiązania ze strony samorządów, które nie podważą porządku prawnego i zaufania do praworządności w naszym kraju. Będziemy obserwować działania samorządów, którym służymy swoim doświadczeniem i wiedzą. Tak jak samorządom, mieszkańcom, także i nam zależy na racjonalnym uporządkowaniu przestrzeni naszych miast.

Więcej o ustawie krajobrazowej pisaliśmy TUTAJ.

Apel firmy Cityboard Media do Senatorów RP w sprawie ustawy krajobrazowej TUTAJ.

Felieton Lecha Kaczonia o ustawie TUTAJ.

Prezes IGRZ Lech Kaczoń apeluje do prezydenta Komorowskiego TUTAJ.

KL

 

 

Dodane tagi