ARTYKUŁ

Tchnąć w produkt życie

BK: Od kiedy działacie na rynku i jak oceniacie swoją pozycję?
DM: Firma AXYZ Automation Sp. z o.o. powstała w 2002 r., jako członek światowej grupy AXYZ Internation Inc., zajmującej się produkcją i dystrybucją frezarek numerycznych. Kilkuletnia działalność na rynku polskim oraz doświadczenie naszych technologów, pozwoliło firmie stworzyć własny system troski o klienta. Wszystkie elementy tego systemu są właściwie dostosowane do potrzeb i charakteru polskiego rynku, pozostają jednocześnie w zgodzie z polityką handlową i rozwojową firmy. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów, doskonalimy nasze urządzenia, zapewniając im długotrwałą i bezawaryjna pracę. Nasi inżynierowie harmonijnie łączą nowatorskie myśli technologiczne z wytrzymałą konstrukcją maszyn. Ulepszenia konstrukcji i elektroniki maszyn, to rezultat własnych działań rozwojowych i czerpania z coraz to nowszych osiągnięć techniki.


Plotery AXYZ produkowane są z uwzględnieniem życzeń odbiorców w zakresie jakości i zastosowania. Konfigurujemy urządzenie zgodnie z wymogami klienta, co pozwala na dostosowanie do różnorodnych procesów obróbczych, wykorzystanie w wielu dziedzinach przemysłu. Klient może elastycznie manewrować profilem swojej działalności, dopasowując go do zmieniających się warunków rynku, szybko reagować na zmieniający się popyt usług i produktów.
Od kilku lat oferujemy rodzimym przedsiębiorcom produkt sprawdzony i dopracowany pod każdym względem. Optymalny stosunek ceny do jakości i możliwości produ-kcyjnych naszych urządzeń jest głównym czynnikiem wyróżniającym naszą firmę na rynku branży CNC w Polsce.
Dzięki tym faktom AXYZ jest dobrze kojarzony i rozpoz-nawalny i z powodzeniem rozwija swoją aktywność w Polsce.

BK: Ważnym elementem każdej sprzedaży maszyny jest serwis. Na jaki mogą liczyć Państwa klienci?
DM: Razem z naszymi klientami dążymy do wprowa-dzenia szeroko stosowanych nowoczesnych i jak najbardziej aktualnych rozwiązań elektroinstalacyjnych na płaszczyźnie zastosowań drobnego oraz wielkiego przemysłu. Przekazujemy naszą wiedzę, oferujemy szeroką gamę usług serwisowych. Systematycznie zwracamy uwagę na potrzeby klientów, podejmujemy ich problemy, zapew-niamy ekonomiczne i techniczne rozwiązania.
W celu stałego polepszenia naszych usług regularnie sprawdzamy satysfakcję klientów. Oferta firmy AXYZ jest kompleksowa. Dostarczamy klientowi maszynę, instalujemy, szkolimy personel, udzielamy pełnej gwarancji jakości na urządzenie. Zapewniamy profesjonalną pomoc wraz z fachowym serwisem technicznym i doradczym.

BK: Jakie rozwiązania innowacyjne wprowadzane są w firmie?
DM: Każda firma nie powstaje sama z siebie. W jej rozwoju da się wyodrębnić kilka etapów. Okres począt-kowy, to etap organizacji struktury działania firmy, chęć zaistnienia i przetrwania na rynku. Ten etap AXYZ ma juz za sobą. W chwili obecnej silna pozycja na rynku polskim sprawia, że zaczynamy interesować się bardziej zaawansowanymi aspektami zarządzania firmą. Walka o przetrwanie na rynku zastąpiona jest logicznym planowaniem dalszego rozwoju z orientacją na osiąganie sukcesów.
Rynek maszynowy w Polsce rządzi się swoimi prawami, które wymagają sprawnego dostosowania się firmy w krótkim czasookresie. Konkurencja, zmieniająca się gospodarka, zmiany w natężeniu popytu rynku to tylko niektóre wyzwania, wymagające ciągłych zmian w działal-ności. W tym celu wprowadzamy strategiczne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Początek restrukturyzacji często jest następstwem nieustannego wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ wzrost sprzedaży wiąże się zwykle z rosnącymi potrzebami zmian w zarządzaniu pracownikami, systemami, procedurami itp.
Obecnie wdrażamy procedurę ISO 9001:2000 - system zarządzania jakością.
Naszym celem jest dostosowywanie się nie tylko do wymogów rynku, ale przede wszystkim do potrzeb klienta. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu kompetentnego i wyso-kowykwalifikowanego personelu. Ważne jest również doskonalenie działania przedsiębiorstwa zwłaszcza zaś w takich obszarach jak: dokształcanie, komunikowanie się, styl zarządzania, skuteczność, efektywność.
Zarządzanie totalną jakością ma na celu poprawienie efektywności, elastyczności i konkurencyjności firmy dzięki takim przedsięwzięciom jak redukcja kosztów, restrukturyzacja oraz efektywność redukująca koszty.
Kolejnym sposobem efektywnego zarządzania jest ciągła aktualizacja potrzeb klientów, celem jej jest zaś optyma-lizacja podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji. Metoda ta w sposób gruntowny przekształca i usprawnia całościowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.
Czasami bywa, że wraz ze wzrostem i rozwojem firmy coraz dalej odchodzi ona od celu, jaki sobie wyznaczyła na początku. Będąc profesjonalistą należy zdawać sobie sprawę z takiego stanu rzeczy i posiadać takie cechy jak: otwartość na zmiany, chęć wprowadzania unowocześnień, zwracanie uwagi na detale, monitorowanie, rozwiązy-wanie problemów pracowniczych oraz poddawanie się nieustannym szkoleniom.
AXYZ chętnie podejmuje się koniecznych zmian oraz permanentnych innowacji.

BK: Jakie maszyny oferujecie w swoim asortymencie?
DM: AXYZ zajmuje się sprzedażą maszyn i ich oprzyrządowania, które przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców. Wszystkie plotery produkowane są z uwzględnieniem życzeń odbiorców w zakresie jakości i zastosowania. Poprawki i ulepszenia konstrukcyjne są rezultatem własnych działań rozwojowych. Produkcja nadzorowana jest według obowiązujących norm technicznych, gwarantujących zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
W naszym asortymencie posiadamy trójosiowe plotery frezujące o powierzchniach roboczych od 1m2, aż po maszyny o bardzo dużej powierzchni roboczej , sięgającej nawet ponad 40 m2.
Stabilna konstrukcja maszyn AXYZ i ich nowoczesna elektronika, to wynik długoletnich badań i pracy inżynierów, którzy w oparciu o wysokiej klasy jakość i podzespoły, stworzyli produkt gwarantujący wieloletnie użytkowanie i uzyskanie najwyższej jakości produktu finalnego. Wśród szerokiej gamy modeli zwróciłbym specjalną uwagę na maszynę AXYZ model 6010, która jest idealnie dopasowana do pracy w firmach branży reklamowej. Powierzchnia robocza 2090 mm x 3200 pozwala na obróbkę materiału bez wstępnego formatowania, a poprzez dostępność wielu opcji, możemy skonfigurować ploter, który będzie idealnie dopasowany do specyfikacji wykonywanej pracy.
Pragnę podkreślić, iż wielu naszych klientów po dokonaniu zakupu pierwszego plotera firmy AXYZ, poszerza swój park maszyn o kolejne maszyny z naszym logo. Ten fakt odzwierciedla zaufanie jakim cieszymy się na rynku oraz naszą politykę orientacji na klienta - znakomicie potrafimy dobrać maszynę do poszczególnych żądań, a same urządzenia bez zarzutu wywiązują się z zadań przed nimi stawianych.

BK: Czy w dzisiejszych czasach jedynym wyznacznikiem sprzedaży jest cena?
DM: W obliczu postępującej globalizacji, gdy zacierają się granice państwowe, kulturowe i organizacyjne coraz trudniej jest znaleźć przedsiębiorstwu receptę na sukces rynkowy. Mnogość firm i produktów zaspokajających te same lub podobne potrzeby nasila konieczność wskazania kierunku, w którym konsumenci z większą łatwością mogliby poruszać się na płaszczyznach rynku. Dla niektórych taki kierunek wyznacza cena, dla innych jakość, a jeszcze inni biorą pod uwagę obie te rzeczy. Na rynku dóbr konsumpcyjnych dominuje strategia niskiej ceny powiązanej z minimalizacja kosztów. Część firm przekonała się juz, iż znaczenie marki i jakości jest równie silne jak cena. W tym momencie pojawiają się pytania, na które dany produkt stara się znaleźć odpowiedz: Która z tych strategii jest lepsza i jakie znaczenie klienci przywiązują do jakości kupowanych produktów? Jednakże pytaniem najważniejszym jest: czy dobra marka może pomóc firmie przetrwać w dzisiejszym burzliwym otoczeniu i osiągnąć sukces rynkowy. Wiele firm wychodzi z założenia, iż nie wystarczy wyprodukować produkt zgodnie z oczekiwaniami dzisiejszej techniki, przestrzegając reguł środowiskowych i jakościowych, sprzedając go po umiarkowanej cenie i w atrakcyjnym opakowaniu. Istnieje przekonanie, iż aby zdobyć rynek, należy zdobyć serca klientów, dostawców i wszystkich innych interesariuszy, że trzeba tchnąć w produkt życie. Ponadto w teorii zarządzania podkreśla się, że jakość produktu, jego atrakcyjność użytkowa jest przede wszystkim cennym zasobem strategicznym przynoszącym firmie nie tylko długookresowe zyski, ale także prestiż i uznanie. To również silna pozycja przetargowa wobec konkurencji. Często okazuje się, że to właśnie uznanie dla marki i jej jakości okazuje się wyznacznikiem sprzedaży produktu.