NEWS

„6 największych barier dla rozwoju biznesu” - konferencja PIAP w KIG

Głównym celem konferencji PIAP w Krajowej Izbie Gospodarczej jest pokazanie barier, jakie napotykają przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności z naciskiem na branżę reklamową. Jest to kolejna okazja, żeby uświadomić wielkość problemu wprowadzenia ograniczeń dla branży artykułów promocyjnych w postaci limitów na nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości osobom trzecim. PIAP już nie pierwszy raz próbuje wpłynąć na zmianę prawa dotyczącego limitów. Konferencja ma także na celu promocję branży artykułów reklamowych oraz Izby. Z tego też względu na spotkanie zostaną zaproszeni dziennikarze oraz przedstawiciele poszczególnych Ministerstw a także osoby działające w branży. Termin konferencji został ustalony na 22 września br.

Program Konferencji:
10:30-11.00 Rejestracja uczestników
11:00 -11.15 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji
11:15-11.30 Wręczenie Medali 25-lecia KIG dla przedstawicieli branży artykułów promocyjnych
11:30 -12.00 Debata PIAP „6 największych barier dla rozwoju biznesu”
12:00 -12.40 Pytania do uczestników debaty
12:45 Poczęstunek
13:30 Zakończenie konferencji i pożegnanie gości

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ - WERSJA ONLINE

www.piap-org.pl

Dodane tagi