NEWS

Podsumowanie konferencji Packaging: Marketing and Technology

11 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja Packaging: Marketing and Technology, której organizatorem był Instytut PWN. W spotkaniu wzięło udział 130 osób – reprezentantów zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i z sektora MŚP, odpowiedzialnych za tworzenie i rozwijanie produktów, projektowanie oraz produkcję opakowań, a także za promowanie marek.

Konferencję otworzyła w imieniu Instytutu PWN, Pani Aleksandra Wołoszczuk, Dyrektor Pionu Projektów Edukacyjnych. Słowo wstępne odnośnie znaczenia tematyki opakowań w Polsce wygłosił Pan mgr inż. Wacław Wasiak, Dyrektor Polskiej Izby Opakowań – partner merytoryczny niniejszego wydarzenia.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno biznesu, jak również instytucji badawczych: August Faller, BrandPRO, Brandy Design, HLP Klearfold, Instytut Badawczy Opakowań, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kancelaria BSWW Legal&Tax, Polska Izba Opakowań, Sygnis – druk 3D, Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencja Packaging: Marketing and Technology była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych, jak również do pogłębiania unikalnej wiedzy z tematu opakowań.

 

Poniżej  wybrane informacje z wystąpień ekspertów podczas konferencji:

- Wg badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Opakowań przemysł opakowań w Polsce tworzy 8 tys. firm, z czego ponad 60% stanowią mikro i małe firmy. Ogólny poziom zatrudnienia waha się w przedziale ok. 230 – 250 tys. pracowników, co stanowi 1% światowego zatrudnienia w branży opakowań.

- Wg dr. inż. Colina Hales’a opakowanie jest „niemym sprzedawcą”. Prowadzone badania przez eksperta dowodzą, że nadal duży odsetek (2/3) kupujących rozpoczyna proces zakupowy od zainteresowania się opakowaniem. Opakowanie, które przyciąga uwagę jest już w połowie sprzedane.

- Rozwój inteligentnych i interaktywnych opakowań zapewnia lepszą komunikację między konsumentami a właścicielami marek. Należy przyjąć, iż przeciętny klient ma przy sobie przynajmniej 1 urządzenie mobilne w momencie wchodzenia w interakcję z opakowaniem (tj. przy zakupie, bądź w momencie korzystania).

- Zdaniem dr. Macieja Konopki z Brandy Design, nowoczesne opakowania pełnią coraz więcej funkcji, a równocześnie będą produkowane w coraz bardziej wydajny, oszczędny i przemyślany sposób pod kątem ochrony środowiska.

- Patrycja Golla z HLP Klearfold Visualize uważa, że opakowanie przezroczyste to bliskie i osobiste narzędzie komunikacyjne marki, łączący klienta bezpośrednio z produktem.

- Eksperci BrandPRO twierdzą, że opakowanie jest istotnym elementem marki, bo: buduje tożsamość marki, przyczynia się do budowania wizerunku, dzięki niemu marka jest widoczna, opakowanie przekazuje komunikaty marki i jej wartości, jest narzędziem wykorzystywanym do promocji.

- 95% nowych produktów nie utrzymuje się na rynku ze względu na mało atrakcyjne opakowanie (wg badań Joshua Conran).

- Tylko 1 na 5 konsumentów jest usatysfakcjonowany wyglądem opakowania (wg. badań firmy Edelman).

Konferencja została zorganizowana przez Instytut PWN.

OOH magazine był patronem medialnym wydarzenia.

JK

Dodane tagi