NEWS

IGRZ przygotowuje roczny raport branży OOH w Polsce

Branża OOH w Polsce odbudowuje swój potencjał. Świadczą o tym zmiany, które nastąpiły na rynku OOH w 2015 roku. Biorąc przedmiotowe zmiany pod uwagę oraz szanując partykularne interesy pojedynczych graczy rynku OOH, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przygotowuje i opracuje wspólnie z Domem Mediowym STARLINK (Starcom Mediavest Group) oraz przy współpracy branżowego pisma „OOH magazine” raport roczny dotyczący polskiego rynku reklamy Out of Home.

Raport składać się będzie z czterech części:

- informacji o wielkości sprzedaży branży OOH w 2015 roku;

- informacji o ofercie powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy;

- informacji o wielkości rynków reklamy: tranzytowej, DS i DOOH oraz perspektyw ich rozwoju;

- szczegółowych podsumowań, ocen i analiz rynkowych.

 Wszystkie dane przekazywane będą do IGRZ na zasadach dobrowolności. IGRZ wraz z partnerami opublikuje dane zbiorcze o wielkości sprzedaży oraz informację o oferowanych na polskim rynku OOH powierzchniach ekspozycyjnych. W wypadku ewentualnego braku danych o wielkości  sprzedaży którejś z firm, dane będą szacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń IGRZ i Domu Mediowego Starlink. Przy braku danych ofertowych dotyczących liczby powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy, zostaną one w ostatnim tygodniu stycznia 2016 roku spisane z natury. Zakładamy przy tym możliwość wystąpienia różnic między faktyczną ofertą  firmy oraz spisem z natury, który pozostaje niedoskonały. Ewentualny brak informacji którejś z firm zostanie także odnotowany w raporcie.

Raport zostanie opublikowany w lutym 2016 roku w Internecie oraz wydany we współpracy z „OOH magazine” w formie obszernej broszury, zawierającej szersze uwagi i komentarze rynku reklamowego na temat reklamy OOH w Polsce. Będzie ważnym czynnikiem dla podkreślenia ważności reklamy OOH na rynku reklamowym i pokaże wiarygodność naszego rynku.

Więcej informacji: www.igrz.com.pl

JK

Dodane tagi