NEWS

Trwa nabór do Konkursu Opakowań PakStar i Konkursu Student PakStar

COBRO- Instytut Badawczy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP), Zarządem  Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) kierownictwem Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK z Poznania zapraszają, producentów, studentów, projektantów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2016 i V Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2016.

Organizatorzy zapraszają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.    

CEL I ZASADY KONKURSÓW

Celem konkursu PakStar i Student PakStar jest pokazanie, wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.taropak.pl

Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY

Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie: PakStar 2016  mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria:

-       nowoczesność, innowacyjność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych,

-       przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania,

-       ochrona zawartości,

-       walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

 

WYNIKI KONKURSÓW

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2016 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień we wrześniu 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK w Poznaniu.

Wyniki konkursów rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze LAUREATÓW oraz mediach, w tym w Internecie na stronach organizatorów konkursów. Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK 2016, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych.

Nagrody i wyróżnienia, przyznane w obu konkursach, upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award.

Laureaci Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR z Polski: 

 •   Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków (WorldStar 2003)
 •   Ecolean Poland Sp. z o.o., Jaworowa Raszyn - folia Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (WorldStar 2004)
 •   Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski – opakowanie do jaj  iMAGICTM (WorldStar 2004)
 •   MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów - worek do nawozów  mineralnych (WorldStar 2004)
 •   OWENS ILLINOIS Polska S.A. Jarosław i AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa - słoik szklany do dżemu o nazwie „Łowicz Czeko Dżemi” (WorldStar 2006)
 •   Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do wieszaków na krawaty (WorldStar 2006)
 •   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., Działdowo - Butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych i perfum (WorldStar 2006)
 •   Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice - Opakowanie z tektury falistej – wkład do wózków sklepowych (WorldStar 2006)
 •   DS. Smith Polska S.A.- opakowanie tekturowe zintegrowane z paletą (WorldStar 2008)
 •   Smurfit-Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku - opakowanie do przesyłek kurierskich dla zestawu odżywek witaminowych (WorlStar 2008).

 

Laureatka Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR STUDENT AWARD z Polski:

 •   Anna Berenika Wojdecka  - Opakowania - zabawki na cukierki  FLIPme EATme SNAKEme (WorldStar Student 2010

 

Fot. Gala PakStar 2014

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja br. 

      COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

      02-942 Warszawa

      ul. Konstancińska 11

Prosimy o  zapoznanie się z regulaminami i pobrania formularzy ze stron internetowych organizatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: tel. 22 842 20 11 w. 50 oraz na stronie internetowej www.cobro.org.pl

 

OOH magazine jest patronem medialnym wydarzenia.

JK

Dodane tagi