NEWS

OOH magazine na POLAND & CEE RETAIL SUMMIT 2016

W tym roku, ponownie, OOH magazine będzie partnerem i uczestnikiem kongresu Poland & CEE Retail Summit, ktory odbędzie się 6-7 kwietnia w Warszawie. Jak mówią organizatorzy event ma do zrealizowania jeden podstawowy cel: zacieśnić relacje pomiędzy firmami z sektora handlu i sektora FMCG.

Prawie 1000 uczestników biorących co roku udział w tym spotkaniu potwierdza, że cel ten udaje się realizować w praktyce. Kongres z edycji na edycję udowadnia, że jest istotnym miejscem spotkań przedstawicieli handlu i FMCG, platformą ułatwiającą rozpoczęcie rozmów na temat rozwoju współpracy, która daje realne przełożenie na wyniki biznesowe. Spotkanie to należy traktować jako wstęp do dalszych negocjacji, miejsce ułatwiające odkrywanie wspólnych celów biznesowych i umożliwiające w efekcie zaplanowanie dalszych kroków i działań. Rosnąca z roku na rok frekwencja, powiększające się grono stałych oraz nowych uczestników kongresu, potwierdza efektywność proponowanej formuły wydarzenia i realizację powyższych założeń.

Do każdej edycji kongresu wprowadzane są nowe elementy, dzięki którym zwiększa się pozytywne doświadczenia i poziom satysfakcji uczestników.
W przyszłym roku należeć będą do nich m.in.:

  • dodatkowa, piąta, równoległa sesja tematyczna Futurology, podczas której zaprezentowane zostaną innowacje, które zmieniają oblicze handlu, m.in. Watson i AI, ekonomia współpracy, Internet rzeczy, hololens, wearable;
  • obecność reprezentantów międzynarodowych sieci handlowych;
  • rozwinięcie funkcjonalności aplikacji my-RS2016 na urządzenia mobilne

Podczas przyszłorocznej edycji swoimi doświadczeniami podzielą się m.in.:

  • Otto van Harmelen, Członek Zarządu METRO AG Germany, który będzie mówił o budowaniu wyróżników, asortymencie zorientowanym na klienta, metodach podnoszenia jakości obsługi klienta i poziomie serwisu posprzedażowego;
  • Gordon Campbell, Prezes Zarządu SPAR International (12 000 sklepów, w 40 krajach, na 4 kontynentach), który wskaże kierunki rozwoju i przyszłość kanału convenience;
  • Paweł Musiał, Członek Rady Nadzorczej Profi Rom Food Romania / X5 Retail Russia, który zainspiruje uczestników niestandardowym spojrzeniem na format sklepu. Sklep modułowy? Sklep z lodu? Czemu nie?!
  • Kenny Jacobs, Dyrektor Marketingu, Członek Zarządu Ryanair, który doświadczenie zawodowe zdobywał w Tesco, Metro Group i Procter&Gamble.

OOH magazine jest partnerem wydarzenia, specjalnie na ten event zostanie wydany kolejny numer magazynu.

Osoby zainteresowane reklamą w kolejnym wydaniu proszone są o kontakt: r.zalupski@oohmagazine.pl, 32 206 76 77

Więcej informacji na stronie www.retail-conferences.com

KL

Dodane tagi