NEWS

Nationale-Nederlanden przedłuża współpracę z Focus Advantage

Agencja Focus utrzymała pozycję agencji wiodącej w obsłudze obszaru BTL dla Nationale-Naderlanden (dawniej ING Życie) na kolejny rok. Obie firmy współpracują ze sobą od 2008 r. W roku ubiegłym agencja Focus Advantage zrealizowała dwa duże, strategiczne projekty dla tego Klienta.

Pierwszy projekt - rebrandingowy - związany był ze zmianą nazwy marki z ING Życie na Nationale-Nederlanden, w związku z czym agencja zajęła się opracowaniem kompletu nowych materiałów BTL związanych z ofertą ubezpieczeń na życie

Drugi projekt, odbywający się pod honorowym patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, realizował społeczną misję Nationale-Nederlanden związaną z wieloletnią promocją profilaktyki chorób nowotworowych.

Kampania „Cieszę się, że to zrobiłem/am” to kolejny krok w ramach społecznej edukacji dotyczącej profilaktyki onkologicznej. Hasło przewodnie podkreślało, że pokonanie wewnętrznych obaw związanych z badaniami profilaktycznymi, ostatecznie przynosi nam satysfakcję, wynikającą z zatroszczenia się o nasz stan zdrowia. Działania rozpoczęły się w październiku, w Miesiącu Walki z Rakiem Piersi i kontynuowane były w miesiącu listopadzie 2015r.

Agencja Focus Advantage ze wsparciem agencji Comfitura (obie należą do grupy Focus Media Group) odpowiadała za strategię, kreację i aktywności w obszarze digital kampanii. Produkcją spotów zajął się dom produkcyjny Prime Time, zaś planowanie i zakup mediów realizował MEC.

Realizacja kampanii została powierzona Focus Advantage po wygraniu wewnętrznego przetargu przeprowadzonego wśród agencji obsługujących Nationale-Nederlanden.

JK

Dodane tagi