ARTYKUŁ

ZenithOptimedia: 2016 kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamy

ZenithOptimedia: 2016 kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamy

Według prognoz ZenithOptimedia Group łączna wartość tegorocznych wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem o 3,5%, a na koniec roku polski rynek reklamowy osiągnie wartość 6,963 mld zł netto. Większą dynamikę wzrostu − 4,6% osiągnie globalny rynek reklamowy, którego wartość wzrośnie do 579 mld USD.

- O ile światowy rynek reklamy stabilnie rośnie mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, tak polskiemu nadal sprzyja korzystna koniunktura. Nasza gospodarka na razie opiera się widocznemu na świecie trendowi spowolnienia, a jego ewentualny negatywny wpływ może zostać − przynajmniej w krótkiej perspektywie − zrównoważony wzrostem konsumpcji, będącym efektem wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus". Pozwala nam to zachować umiarkowany optymizm co do perspektyw wzrostu rynku reklamowego, dało również impuls do niewielkiego podwyższenia prognozy wzrostu opublikowanej w grudniu − powiedziała Monika Bronowska, CEO ZenithOptimedia Group.

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na polskim rynku

Według analityków ZenithOptimedia wydatki reklamę telewizyjną wrosną w tym roku o 2,9%. Podstawą do lekkiej korekty prognozy w górę (wobec 2,6% wzrostu prognozowanego w grudniu 2015) są duże wypełnienie bloków reklamowych pomimo wzrostów cen cennikowych i podwyższenia klastrów open oraz zainteresowanie reklamodawców zbliżającymi się wielkimi wydarzeniami z udziałem polskich sportowców: Euro 2016 i letnią olimpiadą.

Segment reklamy internetowej urośnie w tym roku o 11,5%

- Rok 2016 zapowiada się dość optymistycznie dla segmentu online, a to za sprawą zwrotu w kierunku programmatic buying. Pozwala on na lepszą optymalizację i targetowanie kampanii, daje możliwość synchronizacji kampanii online z telewizyjną, a automatyzacja usprawnia zakup − jest szybszy i uruchamiany w dowolnym momencie. Znacząco wzrasta również dostępność powierzchni w tym modelu zakupu, w tym także powierzchni video. Przekłada się to na wzrost udziału programmatic buying − w tym roku zakup w tym modelu będzie już stanowił kilkanaście procent wartości rynku digital − powiedziała Monika Bronowska, CEO ZenithOptimedia Group. − Nadal rośnie potencjał kanału mobilnego, który według naszych szacunków może stanowić już blisko połowę odsłon w polskim internecie. Kanał mobilny będzie na pewno szczególnie doceniony w tym roku podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i olimpiady w Rio de Janeiro.

Nie słabnie zainteresowanie reklamą radiową, szczególnie wśród reklamodawców z sektorów handel i farmacja, których spoty dominują w tym medium. O dobrej kondycji radia świadczy również coraz większe wypełnienie bloków reklamowych w pasmach dziennych. Zdaniem analityków ZenithOptimedia w 2016 roku wydatki na reklamę radiową będą wyższe od ubiegłorocznych o 4,8%.

Prasa odnotowuje lekkie zahamowanie trendu spadkowego, choć ten segment rynku reklamy nadal kurczy się w dwucyfrowym tempie. Wydatki na reklamę w dziennikach spadną w tym roku o 16,3%, a w magazynach − o 13,8%.

 Niewielki spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotuje reklama zewnętrzna − wydatki na nią będą w tym roku o 0,7% niższe.Ten rok może okazać się dla segmentu OOH przełomowy z uwagi na zapowiadane wprowadzenie długo oczekiwanego przez rynek standardu badań Outdoor Track.

Ubiegły rok był dla polskich kin niezwykle udany pod względem frekwencji, a rewelacyjne wyniki pierwszych miesięcy 2016 zapowiadają kolejne rekordy. Dobra kondycja kina przekłada się na stabilny poziom wydatków reklamowych. W tym roku analitycy ZenithOptimedia prognozują ich wzrost o 1,3%

Prognoza dla globalnego rynku reklamowego

Według prognozy ZenithOptimedia, globalny rynek reklamowy wzrośnie w tym roku o 4,6%, a łączna wartość wydatków reklamowych na całym świecie osiągnie wartość 579 mld USD. W 2017 roku wartość globalnego rynku reklamowego przekroczy granicę 600 mld USD, sięgając na koniec roku kwoty 603 mld USD.

Globalna gospodarka mierzy się z poważnymi wyzwaniami: spowolnieniem gospodarczym w Chinach, recesją w Brazylii i Rosji, katastrofą humanitarną zapoczątkowaną w Syrii oraz niepewnością co do przyszłości Unii Europejskiej, wobec znacznego osłabienia Grecji i prawdopodobnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Jednak optymizm reklamodawców pozostaje w dużej mierze niezachwiany, dlatego aktualna prognoza wzrostu globalnego rynku reklamowego w 2016 roku została zaledwie nieznacznie skorygowana wobec prognozy opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, kiedy analitycy ZenithOptimedia spodziewali się wzrostu o 4,7%. Ich optymizm dotyczący perspektyw wzrostu na światowym rynku reklamy wynika z trzech powodów: tegorocznych wielkich wydarzeń sportowych i politycznych, szybkiej poprawy w gospodarkach krajów najbardziej dotkniętych kryzysem w strefie euro oraz pojawienia się na reklamowej mapie świata nowych, szybko rosnących rynków, które otwierają się na międzynarodową reklamę.

KL

Dodane tagi