NEWS

Zmiany w zarządzie Plej, Artur Karczykowski digital partnerem

Zmiany w zarządzie Plej, Artur Karczykowski digital partnerem

Do zarządu agencji Plej, który dotychczas tworzyli: Rafał Krawczuk, Łukasz Gumowski i Łukasz Ostaszewski, dołączył digital partner – Artur Karczykowski. Będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich projektów digitalowych, zapewni też, wraz ze swoim zespołem, wsparcie dla pozostałych działów agencji.

- Zmiany te mają istotny wpływ na zasięg usług oferowanych przez agencję Plej w zakresie kreacji i realizacji kampanii zintegrowanych. Podyktowane są również dążeniem Zarządu do usprawnienia koordynacji wszystkich procesów zachodzących w firmie – mówi Rafał Krawczuk, managing partner Plej.

- Branża reklamowa to przed wszystkim ludzie i kreatywność. Gdy poznałem moich aktualnych partnerów, od razu poczułem że tworzą wyjątkowy zespół do którego pragnę dołączyć. Plej jest bardzo ciekawą agencją, ugruntowaną, spokojną, z szerokimi kompetencjami i gigantycznym potencjałem. Czuję, że przed nami oraz naszym zespołem wspaniała przyszłość. Dziękuję Łukaszom i Rafałowi za zaufanie– mówi Artur Karczykowski – digital partner Plej.

- Nawiązanie współpracy z Arturem jest efektem realizacji długofalowej strategii rozwoju agencji opierającej się na wzroście organicznym i sukcesywnym poszerzaniu kompetencji. Artur dołączył do zarządu agencji Plej jako partner odpowiedzialny za komunikację w mediach digitalowych. Będzie odpowiadał za rozwój zespołu digital oraz portfolio klientów obsługiwanych w tym zakresie, czyli za istotne wzmocnienie digitalowych kompetencji agencji. Plej już od kilku lat prowadzi działania związane z łączeniem świata digital z offline’em (shopper i event), natomiast podjęte przez nas aktualnie działania mają przynieść jeszcze więcej ciekawych rozwiązań – mówi Łukasz Gumowski, creative partner Plej.

Dołączenie Artura Karczykowskiego do struktury Plej zainicjowało dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu Zarządu agencji. Łukasz Gumowski, który dotychczas zarządzał projektami internetowymi, przekazał wszystkie działania digital partnerowi, aby rozszerzyć swoją współpracę z działem kreacji jako creative director. Będzie czynnie uczestniczył w pracach prowadzonych przez oba zespoły kreatywne, w tym w dalszym poszerzaniu kompetencji ATL-owych. Ponadto odpowiedzialny będzie za dwa, bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju agencji Plej obszary: new business oraz PR.

Kolejną dużą zmianą jest przejęcie przez Łukasza Ostaszewskiego nadzoru nad pracą działu client service, którym dotychczas zarządzał Łukasz Gumowski. Jego głównym zadaniem będzie podnoszenie kompetencji działu, przede wszystkim w zakresie koordynacji kampanii zintegrowanych. Łukasz Ostaszewski pozostaje również odpowiedzialny za działania HR i employer branding.

Rafał Krawczuk niezmiennie pozostaje odpowiedzialny za zarządzanie działem eventów oraz za sferę finansową agencji. Będzie także, jak dotychczas, czynnie uczestniczył w kreacji i realizacji projektów eventowych dla kluczowych klientów agencji.

www.plej.pl

KL

Dodane tagi