Ludzie

Plej rozwija Client Service

Zespół Client Service Plej kierowany przez Anetę Jalowską (client service director agencji) powiększył się o 2 nowych account managerów. Sylwia Dryka, z...

Leo Burnett wzmacnia dział strategii

W lipcu 2018 roku do naszej agencji dołączyła Weronika Sołtysiak, która objęła stanowisko Planning Managera. W zakres jej obowiązków wchodzi planowanie...