Ludzie

Zmiany w Radzie Reklamy

Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wybrało nowy Zarząd organizacji oraz powołało dwóch nowych arbitrów Komisji Etyki...

oS3 rozbudowuje dział kreacji  

Paweł Wojtak objął stanowisko Art & Studio Director w dziale kreacji oS3.Jako Art & Studio Director, Paweł Wojtak odpowiada za jakość koncepcyjną i wizualną...