Wywiady

Jak budować strategię marki?

Przed wyznaczeniem celów, przed zdefiniowaniem produktu lub usługi, przed ustaleniem jego miejsca na rynku, przed znalezieniem tożsamości, przed znalezieniem idealnego...