Marketing

Ustawa o symbolach państwowych RP

List otwarty STGU do MKiDN.- W imieniu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej chcieliśmy, po raz kolejny, wyrazić swoje zaniepokojenie sposobem...
1 2 3 4 5