Raporty/Badania

IGRZ: reklama OOH w 2016 roku [RAPORT]

Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH - łączna wielkość sprzedaży w tych trzech segmentach reklamy OOH w 2016 roku zamknęła się kwotą w wysokości ponad...