Artykuły dla: "Elżbieta Roeske"

Nowa wiceprezes zarządu MTP

Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich podjęła uchwałę o powierzeniu Elżbiecie Roeske funkcji wiceprezesa zarządu firmy na okres do zakończenia bieżącej kadencji w 2019...