Artykuły dla: "Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej"

IGRZ w WORLD OUT OF HOME ORGANIZATION

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przyjęta została w poczet członków World Out of Home Organization.WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm z całego świata. Promuje...