Artykuły dla: "Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej"

Opłaty reklamowe w Krakowie? IGRZ protestuje

15 września 2020 roku Prezydent Miasta Krakowa skierował do Rady Miasta projekt opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Rada Miasta ma debatować nad tym...