Aktualności Szlachetna propaganda dobroci

Szlachetna propaganda dobroci

103
0

PONAD 120 KAMPANII – KILKASET ILUSTRACJI – 312 STRON

Książka jest kontynuacją świetnie przyjętej przez czytelników pierwszej w Polsce (2002) – i dotąd jedynej – monografii o reklamie niekomercyjnej pt. Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Komunikacji Społecznej i Agencji Wasilewski.

W Szlachetnej propagandzie dobroci, czyli drugim tomie o reklamie społecznej przedstawiono historię z lat 2002–2006. Grono autorów objaśnia, i ocenia i jednocześnie umiejscawia zjawisko w szerszym, dotychczas nieznanym kontekście. Tym samym uzupełniając i poszerzając zarazem kompendium wiedzy podane w Propagandzie dobrych serc….

Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej jest książką adresowaną, podobnie jak pierwszy tom, do wszystkich zainteresowanych komunikacją społeczną: organizacji opracowujących kampanie, agencji reklamowych tworzących reklamy społeczne, studentów piszących prace na ten temat, a także do instytucji oraz firm, które poprzez zaangażowanie w problematykę społeczną tworzą swój wizerunek.

Pierwsza część publikacji jest nasyconym przykładami zapisem oraz wnikliwą analizą i osądem polskich kampanii społecznych z minionych pięciu lat. Z jednej strony panorama, katalog ponad stu akcji, z drugiej – ich urozmaicona typologia, wzmocniona nieodzownym już Słownikiem ważnych pojęć. Owo podsumowanie zostało dokonane z kilku punktów widzenia, m.in. używanego języka w komunikatach reklamowych, nietypowych form komunikacji, znaczenia w reklamie społecznej marki nadawcy. Aspekty te dodatkowo ilustrują teksty opisujące działalność Polskiej Akcji Humanitarnej i Caritasu.

W kilku tekstach zwracamy uwagę na akcje organizowane na poziomie lokalnym, gdzie mogą one liczyć na skuteczny odzew środowiska, w tym regionalnej i lokalnej prasy – niedocenianego partnera społeczników. W części poradnikowej przybliżamy – krok po kroku – proces przygotowania kampanii, tłumaczymy zasady współpracy z agencją tworzącą przekaz reklamowy, wskazujemy na zagadnienia prawne występujące w reklamie społecznej. W tomie szeroko omawiamy rolę badań marketingowych, zwiększających możliwość sukcesu społecznej kampanii. Prezentujemy tu również wyniki pierwszego w Polsce badania znajomości i ocen kampanii społecznych z lat 2002–2006.

Książkę zamykają rozważania na temat skuteczności reklamy w czasach nieuwagi, czyli jak informować o problemach społecznych i je rozwiązywać w sytuacji skrajnego nasycenia przestrzeni komunikacyjnej przekazami rywalizującymi o uwagę odbiorcy.

Książkę, w opracowaniu i pod redakcją Piotra Wasilewskiego, przygotowali naukowcy, analitycy i praktycy – specjaliści świetnie znający omawianą problematykę.

Wydawca: Agencja Wasilewski w Krakowie.

Więcej informacji : www.wasilewski.com.pl

e-mail; agencja @wasilewski.com.pl