Marketing MIX Konkurs na logo przedłużony

Konkurs na logo przedłużony

23
0

Decyzją Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej konkurs na projekt nowego unijnego logo dla produktów ekologicznych został przedłużony do 6 lipca 2009 roku.
 Studenci oraz absolwenci z lat 2008 i 2009 szkół artystycznych ze wszystkich 27 państw Unii Europejskiej mogą jeszcze zgłaszać swoje propozycje logo. Najlepszy projekt ma szansę znaleźć się na produktach ekologicznych we wszystkich państwach członkowskich UE. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na Ec.europa.eu/organic-logo.

 W konkursie przewidziano trzy nagrody. Zwycięzca konkursu – oprócz tego, że logo jego autorstwa będzie stosowane jako znak umieszczany na unijnych produktach ekologicznych – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 euro. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 3 500 euro i 2 500 euro. Lista zwycięzców, którzy zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli, ogłoszona będzie w lipcu 2010 r.