Marketing MIX PIAP apeluje o podniesienie limitów

PIAP apeluje o podniesienie limitów

0

Polska Izba Artykułów Promocyjnych reprezentująca przedsiębiorców branży artykułów promocyjnych w Polsce z uwagi na wprowadzenie od 01.04.2011 nowelizacji ustawy o VAT, która dotyczy również nieodpłatnych przekazań towarów, rozpoczęła akcję mającą na celu wprowadzenia zmian wysokości limitów na nieodpłatne przekazanie towarów osobom trzecim, prezentów o małej wartości oraz doprecyzowania w ustawie kwot, jako wartości netto.

W tym celu do Ministra Finansów, Premiera RP, Członków Komisji Gospodarczej, Komisji Przyjazne Państwo i Rady Gospodarczej przy Premierze, Kancelarii Prezydenta RP oraz Klubów Parlamentarnych zostały wysłane pisma z apelem o wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Wprowadzone od 01 kwietnia zmiany, w środku roku budżetowego spowodowały duże problemy w realizacji wcześniej zaplanowanych planów marketingowych. Co więcej okazało się, że Polska stawka jest najmniejszą w Europie, co obrazują przedstawione poniżej kwoty:
– Austria – 40 EUR netto
– Belgia – 50 EUR netto
– Hiszpania – 90 EUR netto
– Irlandia – 20 EUR netto
– Niemcy – 35 EUR netto
– Portugalia – 50 EUR netto
– Słowenia – 20 EUR netto
– Wielka Brytania – 50 GBP netto
– Grecja – 10 EUR netto

Polska Izba Artykułów Promocyjnych uważa, że powinno nastąpić dostosowanie limitów na nieodpłatne przekazanie towarów – prezentów o małej wartości do limitów, które występują w innych krajach UE. PIAP nie wnioskuje o ich wyrównanie do średniej europejskiej, a jedynie o podniesienie do poziomu realnego do polskiego rynku.

PIAP zaproponował następujące brzmienie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
– o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 200 zł netto, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
– których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 80 zł netto

Branża artykułów promocyjnych w Polsce jest szacowana na ok. 6000 agencji reklamowych oraz ok. 700 głównych dostawców. Wraz z podwykonawcami to ponad 10 tys. firm i kilka razy więcej zatrudnionych. Upominki reklamowe wspierają sprzedaż i działania wszystkich sektorów gospodarki – także służą promocji Polski. Rynek usług marketingu bezpośredniego – BTL został oszacowany na 400 mln Euro – stanowi więc istotną część poważnego i obiecującego biznesu.