Marketing MIX PO i PIS nie odpowiadają na pytania małych i średnich firm

PO i PIS nie odpowiadają na pytania małych i średnich firm

21
0

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się z prośbą do 6 głównych partii politycznych startujących w wyborach parlamentarnych o odpowiedź na tzw. Kwestionariusz Misia – zestaw prostych pytań nurtujących polskich przedsiębiorców.

Odpowiedzi nadesłały wszystkie komitety wyborcze – poza największymi polskimi partiami politycznymi, co niestety nie rokuje dobrze dla polskiej gospodarki – bowiem małe i średnie firmy w Polsce to ¾ miejsc pracy, 67% PKB i w ogóle 99,8% firm w Polsce.

Jednocześnie zarówno jedna, jak i druga partia, będąc u władzy – z pieniędzy polskiego podatnika – przyznawała hojne, wielomilionowe dotacje zagranicznym koncernom na „tworzenie miejsc pracy w Polsce", które to koncerny w skrajnych przypadkach „tworzyły" je drożej nawet o kilka tysięcy procent niż małe i średnie firmy!

ZPP rozesłało odpowiedzi na Kwestionariusz Misia do 65 tysięcy właścicieli małych i średnich firm oraz do kilkudziesięciu organizacji przedsiębiorców z prośbą o dystrybucję kwestionariusza wśród swoich członków.
„Odmowa odpowiedzi ze strony największych partii specjalnie mnie nie dziwi – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. –  Z jednej strony wiedzą, że przedsiębiorcy są nie najlepiej zorganizowani i jak pokazuje praktyka można z nimi robić wiele, z drugiej uważają, że pieniądze biorą się nie z pracy i przedsiębiorczości, tylko z „Unii Europejskiej" lub „budżetu".