Marketing MIX Status „Prime” dla Konica Minolta

Status „Prime” dla Konica Minolta

13
0

Konica Minolta została nagrodzona statusem „Prime” przez oekom research za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. To kolejny dowód uznania na arenie międzynarodowej świadczący o tym, że Konica Minolta znajduje się w gronie najlepszych firm działających w duchu odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Konica Minolta otrzymała status „Prime” od niemieckiej agencji oekom research AG. Tym samym została zaliczona do grona światowych liderów realizujących w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

oekom jest jedną z czołowych światowych agencji ratingowych zajmujących się badaniem inwestycji pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jej rankingi cieszą się zasłużoną międzynarodową renomą. oekom ocenia firmy z całego świata według kryteriów społecznych i ekologicznych. Status „Prime” jest nadawany podmiotom, które uzyskały najwyższe oceny wśród przedsiębiorstw w danym segmencie.

Dla Konica Minolta zasady działania w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu są elementem niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że podejmowane działania i inicjatywy mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, przestrzeganie przepisów oraz wzmacnianie ładu korporacyjnego zostały docenione, a firmę uznano za globalnego lidera w dziedzinie promocji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poza otrzymaniem statusu „Prime”, Konica Minolta została doceniona przez inne organizacje zajmujące się oceną społecznej odpowiedzialnością biznesu. Od trzech lat jest uwzględniana w indeksie Dow Jones Sustainability Asia Pacific opracowywanym przez Dow Jones i szwajcarską Grupę SAM (Sustainable Asset Management), a także w japońskim indeksie społecznie odpowiedzialnych inwestycji Morningstar. Konica Minolta od ośmiu lat regularnie pojawia się także w brytyjskim indeksie FTSE4 Good Global, a od dwóch lat jest zaliczana do SAM Silver Class i figuruje w światowym rankingu stu korporacji o najbardziej zrównoważonym rozwoju Corporate Knights Inc. z Kanady.

Konica Minolta, rozwijając nowe technologie, zamierza realizować kolejne przedsięwzięcia sprzyjające ochronie środowiska i wnosić swój wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa.