Marketing MIX Rusza reklamowa Giełda Wierztelności!

Rusza reklamowa Giełda Wierztelności!

0

Giełda Wierzytelności umożliwia firmom z branży reklamowej opcję zbycia wierzytelności przeterminowanych powyżej 30 dni i objętych windykacją sądową lub komorniczą. Jest również źródłem informacji o innych dłużnikach na rynku wraz z możliwością nabycia ich długów. Użytkownikiem serwisu może być każda firma prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na jej rodzaj, jak również osoba prywatna. Korzystanie z serwisu jest możliwe po założeniu konta dostępnego w wersji bezpłatnej i abonamentowej.

Wersja bezpłatna konta umożliwia dopisywanie nielimitowanej ilości wierzytelności do Giełdy Wierzytelności. Użytkownicy wersji abonamentowej mają dodatkowo możliwość przeglądania pełnej listy wierzytelności wraz z jej sortowaniem oraz możliwość kontaktu z innymi Użytkownikami.

Warunkiem dopisania do Giełdy Wierzytelności zobowiązania jest jego ponad 30 dniowe przeterminowanie lub nakaz zapłaty. Użytkownik wpisuje wierzytelność jednocześnie zgłaszając ją do publikacji. Administrator wysyła drogą elektroniczną do dłużnika wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni. Administrator odstąpi od publikacji w momencie spłaty należności lub podpisaniu ugody spłaty długu. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu Administrator publikuje dług na Giełdzie Wierzytelności.

– Problem płatności w branży produkcji reklamowej stał się chlebem powszednim. Po konsultacjach z prawnikami oraz przedstawicielami rynku podjęliśmy się stworzenia bazy wierzytelności na rynku. Liczymy, że jej funkcjonowanie udrożni przepływy finansowe – mówi Monika Opałka, manager projektu.

Celem programu SUPER PŁATNIK jest promowanie rzetelnych firm działających w branży reklamowej i charakteryzujących się terminowością w realizacji zobowiązań finansowych wobec swoich kontrahentów.
Firmy ubiegające się o certyfikat SUPER PŁATNIK zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, oświadczenia oraz poddaniu się procedurze weryfikacji, określonej w Regulaminie.

Uczestnik programu po pozytywnej weryfikacji otrzymuje:
– certyfikat SUPER PŁATNIK w wersji elektronicznej oraz dyplom wraz z możliwością posługiwania się nim przez okres 1 roku od daty przyznania
– pieczęć jaką może posługiwać się na fakturach i dokumentach
– prezentację na stronie securebiz.pl w zakładce SUPER PŁATNIK
– informację prasową wysłaną do mediów o przyznaniu certyfikatu

OOH magazine jest Partnerem programu. Reklamodawcom tytułu przysługują specjalne rabaty.

www.securebiz.pl