Logo

Marketing MIX

Antalis w gronie Global Compact

Antalis należący do grupy kapitałowej  Sequana  znalazł się w gronie firm, które przystąpiły do GLOBAL COMPACT – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych promującej  fundamentalne zasady z zakresu praw człowieka, standardów pracy oraz  środowiska naturalnego. Firma wzmacnia tym samym swoje zaangażowanie w sferze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Decyzję o przystąpieniu do tej inicjatywy powołanej z ramienia ONZ  podjęła Sequana , która  wraz z Arjowiggins i Antalis  buduje zaangażowanie całej Grupy ( firm zrzeszonych w Sequanie) w kształtowanie długoterminowej polityki CSR obejmującej kluczowe wartości takie jak m.in. szacunek dla innych, poszanowanie zasad etyki oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Przynależność firm do GLOBAL COMPACT oznacza kolejny krok w dążeniach do przejrzystej oraz spójnej globalnej gospodarki opartej na poszanowaniu środowiska naturalnego.

Komentując to posunięcie, Pascal Lebard, CEO Grupy Sequana, powiedział „Jako międzynarodowa firma , poprzez naszą działalność produkcyjną oraz dystrybucyjną, będziemy promować odpowiedzialne praktyki w zakresie produkcji oraz konsumpcji. Jesteśmy dumni z przystąpienia do GLOBAL COMPACT i jednocześnie pewni, że będzie to istotny czynnik, który pomoże nam zjednoczyć nasze działania we wszystkich krajach, w których   jesteśmyobecni.”