Marketing MIX OKO 3.0 dostępne już od marca

OKO 3.0 dostępne już od marca

0

OKO 3.0 dostępne jest dla wszystkich klientów Grupy Ströer od początku marca. Jest to trzecia odsłona popularnego narzędzia do podstawowego planowania kampanii OOH. Pierwsza wprowadzona została przez firmę w 2003 roku. Kolejna – 5 lat później. OKO 3.0 różni się od nich większą elastycznością oraz wykorzystaniem rozbudowanej liczby wskaźników wyliczających efektywność kampanii, co pozwala na jeszcze dokładniejsze szacunki.

Optymalizator pozwala w prosty i szybki sposób wyliczyć liczbę tablic danego typu w poszczególnych miastach niezbędną do osiągnięcia określonych poziomów wskaźników mediowych dla planowanej kampanii. Obecnie system bazuje na danych IGRZ, GUS i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wiedzy płynącej z przebadania ponad 200 kampanii reklamowych przez instytuty Mareco i IIBR. Na podstawie wyników pomiarów, został opracowany model zależności pomiędzy liczbą tablic wykorzystywanych w poszczególnych miastach a takimi wskaźnikami jak zasięg, quota, share of voice, itp.