Aktualności Spotkanie Zarządu PIAP – plany na I-szą połowę 2014 roku

Spotkanie Zarządu PIAP – plany na I-szą połowę 2014 roku

34
0

14 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu PIAP oraz świąteczne spotkanie z Członkami Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Celem spotkania Zarządu było omówienie bieżących działań podejmowanych przez Izbę oraz omówienie planów PIAP na I-szą połowę 2014 roku.

Jedną z ważniejszych decyzji PIAP, jaką podjął Zarząd podczas spotkania jest udział Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w największych targach upominków reklamowych w Europie – targach PSI w Dusseldorfie, które odbędą się w dniach 8-10.01.2014. Celem  jest promocja firm Członkowskich PIAP za granicą oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami branżowymi z innych krajów. W związku z decyzją Zarządu katalog PIAP 2014, który jest wizytówką PIAP i jej firm Członkowskich PIAP będzie miał swoją premierę na targach PSI 2014. Podstawowy wpis w katalogu PIAP 2014 przybierze nieco inną formę. Zamiast standardowych opisów firmy, pojawią się piktogramy kategorii produktów i usług oraz słowa kluczowe, które tłumaczone zostaną na język polski i angielski. Prosty i przejrzysty przekaz oraz spis firm wedle kategorii produktów bądź usług , które dana firma dostarcza umożliwi każdej agencji reklamowej dotarcie do konkretnych dostawców PIAP a klientom końcowym do agencji reklamowych PIAP.

Podczas spotkania  omówiony został temat imprezy integracyjnej dla Członków PIAP, która w dotychczasowych zamierzeniach miała się odbyć końcem br..Okoliczności związane z frekwencją uczestników tego wydarzenia sprawiły, iż wydarzenie zostało przeniesione na drugi dzień targów RemaDays 2014. Podczas wydarzenia planowane jest wręczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2013/2014, jak również wyróżnienia dla firm, które uczestniczą w programie Gwiazdy PIAP. Impreza ma na celu integrację Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Zarząd PIAP prowadzi również intensywne działania mające na celu ustanowienie przyznawania w branży artykułów promocyjnych nagrody im.Aleksandra Gościniaka dla osobowości roku. Nagroda zostanie ogłoszona końcem br.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych serdecznie zachęca wszystkich Członków PIAP do uczestnictwa w programie Gwiazdy PIAP jak również do wystawiania komentarzy firmom uczestniczącym w programie. Gwiazdy PIAP to  lista najbardziej prestiżowych, najbardziej wiarygodnych i godnych zaufania firm w branży artykułów promocyjnych. W programie uczestniczą firmy członkowskie PIAP które w biznesie kierują się zasadami Fair Play. PIAP w 2014 zamierza intensywnie promować Program Gwiazdy PIAP, przez co chce pokazać że zrzesza tylko wiarygodne i godne zaufania firmy.

Zarząd PIAP postanowił wobec firm, które nie uregulowały do tej pory składki PIAP (opłaty marketingowej za promocję na stronie www.piap-org.pl)  podjąć działania windykacyjne  a tym samym usunąć firmy z listy Członków PIAP.

PIAP w 2014 roku planuje kontynuować spotkania regionalne z Członkami PIAP w różnych miastach Polski. Spotkania z Członkami PIAP dają dużo ciekawych informacji i wskazówek w jakim kierunku powinna  podążać Izba a tym samym umożliwiają integrację i wzajemne poznanie się Członków PIAP. PIAP na przełomie roku 2013/2014 planuje przeprowadzenie III-ego już badania postrzegania upominków reklamowych przez klienta końcowego. Wyniki badania mogą zostać porównane z badaniem przeprowadzonym przez PIAP w 2010 i 2012 (kampania skutecznenarzedzie.pl) roku jednocześnie  dając jasny obraz tego co dzieje się obecnie na rynku oraz informacji w jakim kierunku podążają klienci końcowi dokonując zakupu artykułów promocyjnych.

Miłym akcentem po spotkaniu Zarządu PIAP był świąteczny obiad Zarządu z Członkami Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, na który zostali zaproszeni wszyscy Członkowie, podczas którego w miłej luźnej atmosferze można było podyskutować na wiele interesujących tematów.