Trade marketing Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2014: EBIT 182 mln euro

Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2014: EBIT 182 mln euro

0

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2014 r. Firma zrealizowała w nim przychody ze sprzedaży na poziomie 2 568 mln euro, zaś jej zysk operacyjny EBIT wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. jak też z ostatnim kwartałem 2013. Wzrosły również marża zysku – do 7,1% (4,4% przed rokiem) – oraz wartość przepływów gotówkowych (152 mln euro przy 126 mln euro w 1. kwartale ub.r.). Stora Enso kontynuuje strategiczne inwestycje w Montes del Plata i Guangxi. Z powodzeniem wdraża też program oszczędnościowy, który w dużym stopniu miał wpływ na satysfakcjonujące wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące br. Firma poinformowała, że jej obecny CEO – Jouko Karvinen – po siedmiu latach pełnienia tej funkcji, postanowił zrezygnować z zajmowanego stanowiska jeszcze w tym roku. Będzie on kierować działaniami koncernu zanim rada dyrektorów nie wyłoni następcy.
   
– Rezultaty osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku to dowód naszego zaangażowania w działania zmierzające do poprawy sytuacji spółki. Udało nam się w tym okresie nie tylko zmniejszyć koszty stałe o zakładane 200 mln euro – co więcej uczyniliśmy to trzy miesiące przed planowanym terminem – ale też uzyskać wzrosty we wszystkich kluczowych obszarach biznesowych. To, w połączeniu z wyższym poziomem przepływów gotówkowych, osiągniętych w kwartale obciążonym sezonowym spadkiem popytu, stanowi podstawę naszej strategii – Jouko Karvinen podsumowuje wyniki za 1. kwartał br., w specjalnym komunikacie dla inwestorów.

Ta zaś zakłada ciągłe przekształcenia i inwestycje, decydujące o przyszłości Stora Enso. Wśród nich kluczową jest celulozownia w urugwajskim Montes del Plata (MdP), która jest gotowa do rozpoczęcia produkcji. „Proces rozruchu rozpocznie się jak tylko uzyskamy stosowną licencję od urugwajskiego stowarzyszenia środowiskowego Dinama” – zapowiada Jouko Karvinen. Kierownictwo koncernu zakłada, że jest to kwestia najbliższych tygodni. Planowane moce produkcyjne zakładu MdP będą wynosić 350-400 tys. ton celulozy.W 1. kwartale br. jednostka Biomaterials, w skład której wchodzi celulozownia MdP, osiągnęła przychody w wysokości 263 mln euro i zysk operacyjny EBIT na poziomie 21 mln euro. Są to wartości porównywalne z uzyskanymi przed rokiem.

Druga z kluczowych, obecnie realizowanych inwestycji, jest związana z uruchomieniem zakładu produkcji tektury w chińskim Guangxi. Przebiega ona zgodnie z planem: zakończono już około 2/3 prac związanych z samą fabryką, powstają plantacje będące źródłem surowców, wybrano kluczowy sprzęt niezbędny do rozpoczęcia produkcji, pozyskano także udziałowca w postaci IFC, która za kwotę 43 mln euro objęła 5% akcji całego przedsięwzięcia.

Zakład w Guangxi będzie formalnie należał do jednostki Renewable Packaging, która w 1. kwartale br. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 823 mln euro (820 mln euro przed rokiem) i zysk operacyjny EBIT na poziomie 92 mln euro (68 mln euro w 1. kwartale 2013). Na jego pozytywne rezultaty wpływ miały wyższe ceny sprzedaży na wybranych rynkach lokalnych oraz znacząco niższe koszty działalności. Jak podkreśla w komunikacie dla inwestorów Jouko Karvinen, na szczególną uwagę zasługuje też 15% zwrot z kapitału operacyjnego wykazany przez tę jednostkę.

Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży (999 mln euro) zadowalające wyniki – rok do roku – osiągnęła też jednostka Printing & Reading. W 1. kwartale br. jej zysk operacyjny EBIT wyniósł 35 mln euro (skokowy wzrost w porównaniu z 2 mln euro przed rokiem), zaś marża 3,5% wartości sprzedaży. Na wyniki Printing & Reading wpływ miały mniejsze dostawy papieru, związane częściowo z obniżeniem mocy produkcyjnych Stora Enso, wynikającym m.in. z całkowitego wyłączenia z produkcji maszyny PM1 w zakładzie Veitsiluoto, wytwarzającej papiery powlekane mechanicznie.

Lepsze, niż przed rokiem wyniki, osiągnęła także ostatnia jednostka wchodząca w skład koncernu – Building & Living. Przy sprzedaży na poziomie 445 mln euro (441 mln euro w 1. kwartale ub.r.), zrealizowała ona zysk operacyjny EBIT w wysokości 20 mln euro (4 mln euro przed rokiem) i marżę wynoszącą 4,5% wartości sprzedaży. To głównie efekt redukcji stałych kosztów i niższych cen surowców.

W prognozie średniookresowej na 2. kwartał br. kierownictwo Stora Enso zakłada przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny EBIT na poziomie porównywalnym z pierwszymi trzema miesiącami roku. Na wyniki finansowe wpłyną m.in. planowane przestoje produkcyjne w zakładach wchodzących w skład jednostek Biomaterials i Renewable Packaging. Firma wiąże jednak bardzo duże nadzieje z realizowanymi inwestycjami na rynkach wschodzących.
– Gdy opieramy naszą przyszłość na działaniach prowadzonych w rozwijających się obszarach świata – podsumowuje Jouko Karvinen – jest to bardzo duże wyzwanie, nie tylko w części związanej ze społeczną odpowiedzialnością. Jak zawsze, będziemy się uczyć i udoskonalać naszą działalność, prowadząc jednocześnie otwarty i przejrzysty dialog z udziałowcami, których wsparcie jest dla nas niezwykle istotne. Okres wyzwań to także czas dalszej poprawy naszej kondycji finansowej. Chcemy, aby lokalne społeczności były jego aktywnym uczestnikiem, zwłaszcza po sfinalizowaniu realizowanych obecnie inwestycji.

Po siedmiu latach kierowania koncernem Stora Enso, jego obecny CEO – Jouko Karvinen – postanowił opuścić zajmowane stanowisko.

Materiał powstał na podstawie informacji Stora Enso Polska Sp. z o.o. i PAI PrintinPoland.com.