Logo

Event MIX

Bezpłatny punkt konsultacyjny rzeczników patentowych podczas Festiwalu

Wystawcy Festiwalu to przedstawiciele szeroko rozumianego rynku reklamy, począwszy od branży artykułów promocyjnych, dostawców mediów i maszyn, przez opakowania i etykiety, POS a na wielkoformatowych siatkach kończąc. Tematyka praw własności przemysłowej jest dla każdej z tych dziedzin sprawą kluczową. Podczas wydarzenia będzie udostępniony bezpłatny punkt konsultacyjny, gdzie wystawcy i odwiedzający mogą nieodpłatnie zasięgnąć porad i konsultacji dotyczących ochrony praw własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Rzecznicy patentowi z Kancelarii IP & Law, Małgorzata Zielińska-Łazarowicz i Jarosław Markieta, odpowiedzą na pytania zwiedzających, jak rejestrować znaki towarowe i wzory przemysłowe i czym się różni jedno prawo od drugiego, jak uzyskać patent na wynalazek i zabezpieczyć swoje prawa przed zakusami osób trzecich. Pomogą zrozumieć czym jest licencja, prawo wyłączne i jak z nich korzystać, aby czerpać zyski chroniąc swoje produkty, logotypy i pomysły, a także przekażą, jak za pomocą ochrony celnej powstrzymać import podrabianych towarów.

Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi z zakresu praw własności przemysłowej, w tym wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zarówno na etapie postępowania zgłoszeniowego, w postępowaniach o unieważnienie praw, jak również w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz przed sądami cywilnymi i administracyjnym. Współpracuje także z organami celnymi w sprawach dotyczących zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej na granicy.

www.ipandlaw.com

www.festiwalmarketingu.pl