Marketing MIX CAM Media SA z Golden Arrow za kampanię dla Poczty Polskiej

CAM Media SA z Golden Arrow za kampanię dla Poczty Polskiej

0

Jury Konkursu Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow” uhonorowało Złotą Strzałą – w kategorii Marketing internetowy: kampania internetowa – projekt CAM Media Poczta Polska dla eCOMMERCE.

Przygotowana przez CAM Media kampania promowała Pocztę Polską jako długofalowego, zaufanego partnera sklepów internetowych, który wspiera przedsiębiorców w ich codziennej działalności – nie tylko zapewnia pełną obsługę dostaw do klientów, ale też oferuje m.in. dopasowane produkty bankowe czy ubezpieczeniowe i zaawansowane rozwiązania on-line.

Kampania CAM Media i Poczty Polskiej skoncentrowana była wokół dedykowanej strony internetowej ecommerce.poczta-polska.pl. Stworzona od podstaw platforma zebrała w jednym miejscu wszystkie, dotychczas rozproszone w ofercie spółek Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej usługi i produkty dla eSKLEPÓW, ułatwiając tym samym ich zamawianie i pełne wykorzystanie.

Komunikację serwisu prowadzono w Internecie (naturalnym środowisku sprzedawców) w oparciu o 8 kolejnych odsłon tematycznych skoncentrowanych na codziennych problemach eCOMMERCE’u. Obejmowała zarówno działania edukacyjno-wizerunkowe, jak i intensywną kampanię sprzedażową. W kampanii wykorzystano m.in. stworzoną przez CAM Media serię kontekstowych filmów emitowanych na kanale YouTube i 8 dedykowanych kreacji, wzmacniających komunikację oferty. Wsparcie mediowe (zapewnione przez dom mediowy Mindshare) obejmowało szereg działań o charakterze performance’owym, z wykorzystaniem m.in. reklamy natywnej czy audience planningu.

Kampania zrealizowała wszystkie cele założone w strategii. Przed jej uruchomieniem mało kto zdawał sobie sprawę, że Poczta Polska oferuje blisko 30 różnych usług i narzędzi dedykowanych rynkowi eCOMMERCE, ponieważ komunikowały je niezależnie od siebie aż 4 spółki Grupy Kapitałowej.
W takiej sytuacji kluczowa była zaproponowana w strategii konsolidacja oferty w ramach jednej przejrzystej platformy oraz konsekwentne realizowanie założeń komunikacyjnych w użytych rozwiązaniach kreatywnych. Połączenie tych dwóch elementów zagwarantowało dotarcie do właścicieli sklepów internetowych z najważniejszym przekazem: Poczta Polska jest właśnie dla nich. Tę skuteczność doceniło Jury konkursowe tegorocznej edycji Golden Arrow.

Zgodnie z ogłoszonymi w grudniu 2014 roku wynikami przetargu publicznego, CAM Media nadal odpowiadać będzie za obsługę Poczty Polskiej – w wyścigu po dwuletni budżet reklamowy spółka pokonała 7 innych podmiotów. Umowa o współpracy obejmuje m.in. przeprowadzanie kampanii reklamowych i pojedynczych usług reklamowych, przygotowywanie koncepcji kreatywnych, produkcję spotów oraz reklam prasowych, internetowych i outdoorowych, jak również realizację eventów i działań niestandardowych. 

MO