Aktualności 6 barier, które trzeba wyeliminować, aby rozwijała się polska gospodarka

6 barier, które trzeba wyeliminować, aby rozwijała się polska gospodarka

98
0

Skomplikowane ustawodawstwo, różnorodna interpretacja przepisów podatkowych, ograniczenia w kosztach, biurokracja, brak wsparcia polskich eksporterów oraz problematyka przetargów – „6 największych barier dla rozwoju biznesu” jakie wskazano podczas debaty w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania wręczono również medale z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej za „wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości”. Organizatorem wydarzenia była Polska Izby Artykułów Promocyjnych.

Medalami KIG, które wręczył wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko nagrodzono: Danutę Bakułę, Zbigniewa Kaczora, Sławomira Giefinga, Zbigniewa Grzeszczuka i Roberta Załupskiego.

Po uroczystości rozpoczęła się debata z udziałem ekspertów, posłów na Sejm, mediów i organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

– Organizowana debata, pozwoli na kontynuowanie dyskusji na temat barier napotkanych przez przedsiębiorców w swojej codziennej działalności. Jest to niezmiernie cenna inicjatywa mająca na celu podniesienie standardów związanych z działalnością firm na polskim rynku – napisał w piśmie skierowanym do PIAP-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej kolejności dyskutowano o skomplikowanym ustawodawstwie oraz tym, jak przedsiębiorcy mają sobie radzić w gąszczu przepisów.

– W 2014 r. zajęliśmy niechlubne I miejsce w liczbie nowych aktów prawnych publikując 25634 dokumentów. Jestem wrogiem nadregulacji. Trzeba się temu ostro przeciwstawiać aby nastąpiła normalizacja życia społecznego i gospodarczego – powiedziała Anna Kalata, była Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejnym problemem jest różnorodna interpretacja przepisów.

– Mamy do czynienia nie tylko z różną interpretacją prawa np. w zależności od miast a nawet dzielnic, ale także zauważamy paraliż decyzyjny. Z jednej strony urzędnicy boją się podjąć wiążące decyzje, z drugiej podejmują najczęściej te na niekorzyść podatnika – powiedział Robert Załupski, dyrektor generalny OOH magazine.

Ryszard Marcińczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej podkreślił, że małe i średnie przedsiębiorstwa to 82% polskiej gospodarki, które generują największe przychody dla Państwa. Potwierdził, że właśnie małą firmę najszybciej można rozłożyć decyzją urzędu skarbowego. W jego opinii powinniśmy skupić się na innowacyjności polskich przedsiębiorstw, która jest kluczem do dalszego sukcesu Polski.
– Przedsiębiorcy zorientowali się, że jak nie będzie reprezentacji, to żaden z ich problemów nie zostanie rozwiązany. Muszę podkreślić, że wszelkiego rodzaju izby powstały oddolnie – powiedział Marcińczak.

O problemie nieproporcjonalności kar do przewinień poruszanym na Komisji Gospodarki mówił Marcin Święcicki – poseł na Sejm RP. – Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o zasadzie proporcjonalności mówią, że kara powinna być najmniejsza, która wywołała pożądany skutek – mówił poseł Święcicki.
Ma wielką nadzieję, że wszystko pójdzie w stronę wspierającą rozwój przedsiębiorczości.

Tematem biurokracji zajmowano się w kontekście rozliczania wniosków unijnych.

Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazywała na pozytywne zmiany w rozliczaniu wniosków unijnych.

– System nowych dotacji jest w miarę jednolity. Wprowadziliśmy system społecznych konsultacji oraz jednolity generator wniosków, co umożliwi lepsze wydatkowanie środków unijnych.

Kwestie przetargów i ich wadliwego rozstrzygania w oparciu o kryterium cenowym nadal są dużym problemem małych i średnich firm.

– Mam wrażenie, że pętla na szyi przedsiębiorcy zaciska się coraz bardziej co jest bardzo złym sygnałem – mówi Anna Szcześniak, dyrektor Instytutu Badań nad demokracją i przedsiębiorstwem prywatnym. Przedsiębiorcy muszą poświęcać co raz więcej uwagi i ponosić coraz większe wydatki aby sprostać ustawodawcy. W przypadku przetargów tylko 7-9% składanych ofert wygrywa – dodała Anna Szcześniak.

– Reforma i gotowość do zmian musi się zacząć się teraz. Przedsiębiorcy muszą stawiać i co więcej podkreślać uczciwość prowadzenia działalności gospodarczej. W mojej opinii inflacja prawa jest nieporozumieniem – powiedziała Anna Szcześniak.

O ograniczeniach w kosztach prowadzenia działalności mówiono w kontekście wydatków na reklamę.

– Nie wiem dlaczego branża artykułów promocyjnych jest ograniczona limitami. To nie tylko niesprawiedliwość w odniesieniu do innych mediów, ale także duże ograniczenie w rozwoju branży, kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców działających na tym rynku – powiedział Tomasz Chwiłowicz, prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Prezes PIAP podkreślał, że właśnie artykuły promocyjne mogą być dźwignią w rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Ku zaskoczeniu gości pokazał właśnie taką dźwignię.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa nie stać na drogą reklamę w TV, radiu czy prasie. Dlatego najlepszym nośnikiem informacji o ich firmie i reklamy, jest Internet i właśnie artykuły promocyjne.

– Musimy podkreślić, że artykuły promocyjne są codziennym narzędziem pracy, choć dla wielu osób w tym urzędników kojarzą się wyłącznie z upominkami reklamowymi. Najmniejszy billboard świata czyli długopis, notes, kalendarz, koszulka, ubranie firmowe, kubek, kalendarz, dysk przenośny służą nam codziennie, a dla firmy przekazującej takie artykuły są właśnie nośnikiem reklamy – powiedział Robert Załupski.

Nieodpłatne przekazanie towarów ograniczone jest do kwoty 10 zł – czyli ok., 2,4 Euro. Przykładowo w innych krajach: Austria – 40 EUR netto, Belgia – 50 EUR netto, Hiszpania – 90 EUR netto, Irlandia – 20 EUR netto.

Anna Kalata zwróciła uwagę na fakt, że tylko 15% przedsiębiorców zrzesza się w organizacjach, przez co ich głos nie jest słyszalny przez rząd. Wskazała na problem słabego wsparcia polskich eksporterów. Skomplikowane procedury, obawy o wsparcie polityków dla przedsiębiorstw jakie chcą wchodzić na nowe rynki to największe problemy z jakimi musimy się uporać jak najszybciej.

Zarząd Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych zapowiada kontynuację podjętych podczas debaty działań. Zamierza zwrócić się do przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki oraz Posłów z oficjalnym listem, w którym przedstawi postulaty poruszone podczas debaty w imieniu wszystkich przedsiębiorców.

PEŁNA FOTORELACJA Z WYDARZENIA DEBATA “6 NAJWIĘKSZYCH BARIER DLA ROZWOJU BIZNESU” TUTAJ

www.piap.org.pl

KL