Marketing MIX Gdańsk reguluje obecność reklam zewnętrznych

Gdańsk reguluje obecność reklam zewnętrznych

130
0

Gdańsk jako pierwsze polskie miasto przygotowuje własny akt prawny kładący kres samowoli reklamowej w przestrzeni miejskiej. Do współpracy przy tworzeniu gdańskiego zbioru zasad i uregulowań porządkujących przestrzeń miejską zaprasza mieszkańców.

– Działania takie są możliwe dzięki Ustawie krajobrazowej, która właśnie weszła w życie.  Ustawa ta, powstała z inicjatywy Prezydenta RP i wypracowana w departamencie ministra Pawła Orłowskiego, wyposaża bowiem samorządy lokalne w narzędzia prawne niezbędne do skutecznej walki o jakość przestrzeni publicznej – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Przygotowywanie nowych regulacji zaczyna się formalnie 24 września podczas sesji Rady Miasta Gdańska. Wtedy to głosowana będzie Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdanska.

– Po przyjęciu uchwały powołany zostanie zespół konsultacyjny ds. współpracy przy opracowaniu tych zasad. Chcemy, żeby miał on bardzo szeroki skład. Zaprosimy do uczestnictwa w nim przedstawicieli: Biura Rozwoju Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, przedsiębiorców, Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych czy Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego – wyjaśnia Piotr Grzelak.

Od października do grudnia przewidziane są konsultacje społeczne, seminaria oraz badanie opinii mieszkańców Gdańska. Zgodnie z planem uchwała krajobrazowa ma wejść w życie w marcu przyszłego roku.

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które przystępuje do stworzenia nowych regulacji.

 – Uporządkują one wreszcie przestrzeń miejską. Na bazie tych uchwał chcemy potem stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk Reklamowych. Cieszymy się, że dzięki Ustawie Krajobrazowej samorządy będą miały wreszcie realny wpływ i narzędzia do zadbania o ład i porządek na „własnych podwórkach”. Regulacjom podlegać będą bowiem nie tylko reklamy, ale i mała architektura, czy kwestie wygrodzeń. Dzięki ustawie chroniony będzie krajobraz – wprowadzone zostaną tzw. audyty krajobrazowe. Uregulowane zostaną również kwestie bezpieczeństwa na drogach. Gdańsk jest pionierem w tej dziedzinie, miejska uchwała krajobrazowa – po wypracowaniu jej kształtu z mieszkańcami podczas konsultacji – będzie wzorem dla innych miast – podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

www.gdansk.pl

JK