Marketing MIX Partnerstwo Codemedia i K2 Media

Partnerstwo Codemedia i K2 Media

72
0

Dwie  polskie niezależne agencje Codemedia i K2 Media, które wyrosły ze świata mediów cyfrowych i performance marketingu, tworzą spółkę joint-venture o nazwie Newnited.

Newnited będzie największą polską grupą komunikacji marketingowej w obszarze mediów – skumulowane obroty wszystkich spółek zależnych wynoszą prawie 200 mln złotych. Obydwie firmy pracują aktualnie dla ponad 200 polskich i zagranicznych firm, zarówno dużych koncernów,  jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Operacyjnym liderem aliansu będzie Mirek Kępiński związany z branżą mediową  od 20 lat, ostatnio jako dyrektor zarządzający domu mediowego Maxus, należącego do holdingu WPP.

Zdaniem liderów, Newnited  tworzy niezbędną na rynku przeciwwagę dla zagranicznych domów mediowych, na którą od lat jest zapotrzebowanie ze strony mediów.  To przekonanie oparte jest na wieloletnim doświadczeniu członkowie zarządów obydwu firm, którzy współzarządzali polskimi oddziałami sieciowych domów mediowych i rozwijali ich usługi. Podstawą działania Newnited jest  partnerstwo. Nowa marka, której autorem jest agencja Good z Grupy K2, nie zastępuje Codemedia i K2 Media. Struktury obydwu firm nie łączą się. Na potrzeby Newnited i wspólnych projektów  będą działały centra doskonałości złożone ze specjalistów z obydwu agencji. Wymiana wiedzy produktowo-usługowej między Codemedia a K2 Media – firm o różnych doświadczeniach rynkowych – ma na celu poprawę jakości produktu mediowego oferowanego klientom i zwiększenie atrakcyjności w przetargach.

Działalność aliansu nie ogranicza się do digitalu. Oferta Newnited, wsparta zapleczem kreatywnym, produkcyjnym i technologicznym, obejmuje planowanie i zakup wszystkich mediów offline oraz online z silnym akcentem na umiejętność łączenia mediów, zwłaszcza telewizji i internetu, czyli mediów, których udziały w wydatkach reklamowych rosną.

– Jestem przekonany, że nasze połączone doświadczenie i nowoczesne spojrzenie na proces planowania i zakupu mediów, przyniesie realne korzyści klientom. Naszym atutem jest  zakorzenienie na polskim rynku i duża wiedza na jego temat. Szeroki zakres usług i wyjątkowe na rynku zaplecze technologiczno-programistyczne pozwala oferować klientom kompleksową obsługę.  Unikatową przewagą jest nastawienie na synergię TV i mediów online. Naszą siłę stanowi większa elastyczność, znajomość polskiego rynku i możliwość dostosowania się do potrzeb i oczekiwań  klientów. Nie bez znaczenia jest to, że jesteśmy sobie kulturowo bliscy i wspólnie chcemy stanowić istotną przeciwwagę dla rynkowych, niestety często nie najwyższych, lokalnych standardów – podkreśla Piotr Bieńko, Prezes Codemedia.

Ważnym wyróżnikiem Newnited jest strategia dotycząca współpracy z mediami.

– W kuluarach branży obowiązuje przekonanie, że relacjom między mediami a domami mediowym brakuje równorzędności. W tradycyjnym modelu negocjacje z mediami prowadzone są z pozycji siły i skupione na maksymalizacji rabatów. Tymczasem jakość usług, które agencja mediowa oferuje klientom, jest pochodną dobrych relacji z mediami i zrozumienia ich oferty. Chcemy lepiej znać i wykorzystywać wprowadzane przez media innowacje i produkty reklamowe. Naszym celem jest wręcz rozwijanie wspólne z mediami lepszych produktów, ukierunkowanych na efekt i faktycznie odpowiadających potrzebom klientów. W czasach  dynamicznych zmian ma to ogromne znaczenie – mówi Rafał Ciszewski, Prezes K2 Media i członek zarządu K2Internet SA.

Codemedia i K2 planują również wspólny aktywny udział w przetargach wykorzystując potencjał sojuszu –  możliwość wymiany doświadczeń, know-how i narzędzi analitycznych, jakimi dysponują obie firmy. 

JK