Marketing MIX Edukacyjna kampania „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Edukacyjna kampania „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

96
0

Ruszyła trzecia edycja programu „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Organizator w ramach projektu zapewni jego uczestnikom dostęp do bezpłatnych lekcji z udziałem ekspertów oraz edukacyjnej platformy on-line. Celem kampanii  jest nauczanie dzieci bezpiecznego zachowania w kontakcie z energią elektryczną.

Wraz ze startem programu firmy TAURON Dystrybucja ruszyła rejestracja do platformy online „Kraina TAURONKA”. Uczniów poszczególnych klas mogą zgłaszać ich wychowawcy za pośrednictwem strony internetowej. Platforma będzie miejscem integrowania uczniów szkół podstawowych z całej Polski we wspólnej zabawie i nauce. W ramach projektu dzieci poprzez gry zręcznościowo-logiczne, quizy oraz zadania kreatywne dowiedzą się więcej na temat energii elektrycznej.

Uczestnicy „Krainy TAURONKA” przy pomocy ogromnego sterowca będą mogli zwiedzać i ratować przed ciemnością najpopularniejsze miejsca na mapie świata. Uczniowie zmierzą się z czterema etapami gier i quizów edukacyjnych. Każde poprawnie rozwiązane zadanie będzie punktowane, a indywidualne wyniki każdego dziecka sumowane na konto całej klasy.

Część zadań przewidzianych w ramach „Krainy TAURONKA” odbędzie się jednak poza Internetem. Na uczniów po każdym zrealizowanym etapie czekać będą zadania kreatywne do wykonania przez całą klasą. Praca zespołowa, w trakcie projektowania między innymi gazetki szkolnej czy komiksu, dodatkowo przybliży uczestników do wygrania jednej z trzech nagród np. tabletów przewidzianych dla zwycięskiego zespołu.

W ramach kampanii „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” organizatorzy zaplanowali także serię bezpłatnych lekcji z udziałem ekspertów. Zajęcia są skierowane do szkół podstawowych z południowej Polski, a ich tematyka dotyczy bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Szkoły mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w programie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.bezpiecznikitaurona.pl do 26 lutego 2016 r.

JK