Event MIX Jak zabezpieczyć imprezę masową | Paweł Kasztelan

Jak zabezpieczyć imprezę masową | Paweł Kasztelan

0

W sezonie eventowym różnego rodzaju festiwale, spotkania, koncerty i imprezy masowe to codzienność. O czym powinien pamiętać organizator imprezy, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie? Ile kosztują ubezpieczenia imprez masowych? Co to jest suma gwarancyjna? Te i pozostałe wątpliwości związane z zabezpieczeniem eventów rozwiewa Paweł Kasztelan, Menedżer Wydziału Ubezpieczeń OC i Transportowych w Allianz.

Impreza masowa – co to oznacza?
Warto sprawdzić, czy organizowane wydarzenie będzie imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa, to takie wydarzenie, w którym może uczestniczyć nie mniej niż 500 osób, jeśli odbywa się na przykład w hali sportowej lub innym budynku lub co najmniej 1000 osób, jeśli ma miejsce na stadionie lub innym obiekcie, chodzi tu głównie o tereny otwarte.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych – organizator powinien zadbać o jej należyte zabezpieczenie.

Ubezpieczać czy nie?
Organizator powinien sprawdzić, czy planowana przez niego impreza podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Jeśli wstęp na nią jest płatny, to zgodnie z ustawą, organizator imprezy masowej ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy. Wyjątkiem od tej reguły są płatne imprezy w teatrze, domu kultury (o ile rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu tych obiektów), szkole lub placówce oświatowej, której organizatorem jest zarządzający obiektem. Wtedy nie musi ubezpieczać imprezy.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy na przykład festiwali muzycznych. Mają one charakter imprezy masowej, o której mowa we wspomnianej ustawie. Jeżeli więc festiwal jest biletowany, czyli musimy zapłacić za wejście, na przykład na stadion, to organizator powinien wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie?
Cena ubezpieczenia obowiązkowego uzależniona jest przede wszystkim od charakteru imprezy i liczby uczestników. Poziom składki jest bardzo zróżnicowany i może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku cyklicznych imprez i wyższych sum gwarancyjnych (np. 12 meczów w sezonie piłkarskim) składka może być jeszcze wyższa.

Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej i jakie daje gwarancje?
Jeśli wydarzenie jest objęte obowiązkiem ubezpieczenia, organizator powinien zwrócić uwagę na właściwą wysokość sumy gwarancyjnej. Jest to maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia.

Prawo określa minimalne sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia określonego rodzaju imprezy masowej. Wysokość tej sumy zależy od charakteru oraz liczby uczestników imprezy masowej. Przykładowo w przypadku biletowanej imprezy organizowanej w hali lub innym budynku dla 500 do 1000 osób, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 10 000 EUR, a przy 5000 uczestników – 50 000 EUR.

Nawet, jeżeli impreza nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu, to jej organizator, który odpowiada za bezpieczeństwo imprezy, powinien pomyśleć o zawarciu dobrowolnego ubezpieczenia OC.

W takim przypadku, podobnie jak w ubezpieczeniu obowiązkowym, kluczowy jest dobór odpowiedniej sumy gwarancyjnej. Jednak przy ubezpieczeniu dobrowolnym to sam organizator powinien zadeklarować wysokość sumy gwarancyjnej.

W przypadku OC organizatora imprezy, podstawowym ubezpieczanym ryzykiem są potencjalne roszczenia uczestników, na przykład za doznane przez nich urazy. A przy tego rodzaju wydarzeniach roszczenia mogą być wysokie. Już przy drobnych urazach mogą to być odszkodowania rzędu kilku tysięcy złotych. Przy poważnych szkodach osobowych roszczenia sięgają nierzadko kilkuset tysięcy złotych. Dlatego warto wybrać odpowiednią wysokość sumy gwarancyjnej, która będzie dawała realne zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczeń uczestników imprezy, nawet jeśli będzie wiązało się to z koniecznością zapłacenia dużo wyższej składki.

Jakie są główne zasady bezpieczeństwa podczas imprez?
Istnieje szereg zasad związanych z bezpieczeństwem uczestników imprezy masowej. Organizator powinien zapewnić udział w imprezie służb porządkowych i służb informacyjnych. Członkowie takich służb powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Zadaniem tych osób jest m. in.: usuwanie uczestników zagrażających bezpieczeństwu, reagowanie na incydenty, pilnowanie przestrzegania regulaminu imprezy. Osoby te mają prawo sprawdzać bilety wstępu, legitymować uczestników, a także np. zbadać, czy w ich bagażu nie ma niebezpiecznych przedmiotów.

Organizator ma obowiązek odpowiedniego przystosowania terenu imprezy masowej. Muszą się tam znaleźć m. in. toalety, umywalki, sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Powinny także zostać wyznaczone drogi ewakuacyjne.

Organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia grozi surowymi konsekwencjami – karą maksymalnie do 8 lat więzienia. Zabronione pod karą grzywny jest niezastosowanie się przez organizatora do wymogów bezpieczeństwa imprezy.

Jeśli wstęp na wydarzenie jest płatny, organizator odpowiada również za szkody majątkowe poniesione przez policję, straż pożarną i inne służby w związku z imprezą – np. za sprzęt zniszczony w czasie interwencji. Odpowiedzialności podlegają także uczestnicy imprezy – zabronione jest m. in. wnoszenie na teren imprezy masowej alkoholu czy wyrobów pirotechnicznych. Niestosowanie się do regulaminu imprezy, poleceń policji lub służb organizatora lub też zakłócanie przebiegu imprezy w sposób, który zagraża bezpieczeństwu jest karalne.

Podsumowując, dlaczego warto ubezpieczać imprezy masowe?
Zachowanie wysokich standardów podczas organizacji imprez masowych jest bardzo istotną sprawą. Ewentualne zaniedbania organizacyjne mogą w poważny sposób zachwiać wizerunek i finansową stabilność organizatora. Dlatego polecam rozważenie wykupienia ubezpieczenia OC wszystkim organizatorom tego typu wydarzeń, także tych nieodpłatnych.

 

Paweł Kasztelan – prawnik z wykształcenia. W branży ubezpieczeniowej od 18 lat. W Allianz Polska od 2008 roku zarządza ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej oraz transportowymi. Allianz Polska to grupa finansowa działająca w sektorze ubezpieczeń, inwestycji, emerytur i bankowości, świadcząca kompleksowe usługi, z których skorzystało już blisko 2 miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Artykuł ukazał się w OOH Event. Wersja online znajduje się TUTAJ