Marketing MIX Konkurs na Identyfikację Wizualną dla Senatu RP

Konkurs na Identyfikację Wizualną dla Senatu RP

0

Kancelaria Senatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Senatu.

Celem konkursu jest przygotowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej, który obejmował będzie:

– W pierwszej części: identyfikację wizualną Senatu Rzeczypospolitej oraz jego organów, tj. Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów, Komisji Senatu, a także – dodatkowo – Senatorów i Biur Senatorskich, oraz Szefa Kancelarii Senatu (zwanymi dalej Senatem) – zastosowania godła państwowego;

– W drugiej części: identyfikację wizualną Kancelarii Senatu i jej jednostek, w tym biur działających w ramach struktury (zwanymi dalej Kancelarią Senatu) – zastosowania Orła Zygmuntowskiego.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, otwarty. Na podstawie nadesłanych w pierwszym etapie portfolio, jury wybierze pięciu finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania projektu identyfikacji. Spośród nich wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną i zgodnie ze specyfikacją, przygotuje całość materiałów identyfikujących Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarię Senatu. 

Terminy konkursu:

Nadsyłanie portfolio – 27 marca 2017

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – 11 kwietnia 2017

Przesłanie propozycji przez wybranych projektantów w II etapie – 26 maja 2017

Wyłonienie zwycięzcy – 12 czerwca 2017

Portfolio i projekty oceni jury w składzie: Prof. dr hab. Czesława Frejlich, Prof. dr hab. Lech Majewski, Dr Barbara Widłak, Aleksander Bąk, Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP, Robert Kolasa, Barbara Maciaszek, Paweł Wojciechowski, Przemysław Cebula.

Specyfikacja

Regulamin Konkursu

www.stgu.pl

JK