Logo

Event MIX

Poland Meetings Impact: Znamy wartość branży spotkań

26 mld zł wart jest przemysł spotkań w Polsce – wynika z badania Poland Meetings Impact 2015. Po raz pierwszy w Polsce i po raz ósmy na świecie udało się policzyć wpływ branży na gospodarkę. Organizacja spotkań i wydarzeń w 2015 r. stanowiła 1 proc. PKB, a branża dała pracę 171 tys. osób.

Celem badania realizowanego w ramach projektu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń w Polsce i ukazanie ich wkładu w gospodarkę. Autorzy raportu zbadali ich znaczenie dla wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy spotkań i wydarzeń, ich organizatorzy oraz zarządcy obiektów. Uzyskane dane oraz zbudowany na potrzeby badania model ekonometryczny oparty o dane Głównego Urzędu Statystycznego, pozwoliły na zrealizowanie założonego celu.

– Rezultatem badań było oszacowanie wkładu przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1 proc. W 2015 r. ten wkład wyniósł ok. 26 mld zł, a wartość dodana brutto ok. 12 mld zł. Spotkania i wydarzenia organizowane w Polsce trwały średnio dwa dni, i w sumie wzięło w nich udział ponad 12 mln uczestników z kraju i zagranicy. Wkład przemysłu spotkań w tworzenie miejsc pracy to 171 tys. – podsumowuje dr Krzysztof Celuch, prorektor SGTiR, kierownik Poland Convention Bureau POT i kierownik projektu.

Raport „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” został przygotowany przez zespół naukowo-branżowy pod auspicjami Meeting Professionals International Poland Chapter, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, przy współpracy z regionalnymi biurami marketingu miejsc z Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania i wydarzenia, oraz organizatorami spotkań.  

– W raporcie omówiono badania dotyczące wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę wybranych krajów (badania pionierskie w skali światowej), przedstawiono i uporządkowano kwestie terminologiczne oraz scharakteryzowano rynek przemysłu spotkań w Polsce. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z MPI Foundation było to możliwe – komentuje Agnieszka Faracik-Leśniak, prezes MPI Poland Chapter. 

Prezentacja raportu otworzyła Meetings Week Poland 2017. 

www.polandmeetingsimpact.pl

MW