Marketing MIX Polacy chcą pomagać

Polacy chcą pomagać

138
0

Prawie połowa Polaków deklaruje, że przekazuje pieniądze na cele charytatywne. Jednocześnie ten odsetek w przyszłości ma wzrosnąć o 10%. Najbardziej popularnymi przedsięwzięciami charytatywnymi są WOŚP i Caritas Polska, a najbardziej aktywnymi sponsorami działalności charytatywnej Polsat i TVN – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia.

Obecnie, zgodnie z deklaracjami respondentów, najbardziej zaangażowanym pokoleniem w pomoc charytatywną są osoby w wieku 57+. Aż 57% z nich twierdzi, że wspiera różne akcje charytatywne. Najmniej zaangażowani są respondenci najmłodsi (20-33 lat), grupa ta jednak najbardziej skłania się ku większej aktywizacji w przekazywaniu pieniędzy w przyszłości – wzrost o 15%.

– Nasze badanie pokazuje, że coraz więcej osób chciałoby angażować się w pomoc charytatywną. Podstawy ku takiej działalności tworzą często media społecznościowe, których użytkownicy nawzajem udostępniają sobie informacje na temat akcji charytatywnych i aktywizują się do działania. Poza tym, prowadzona od lat kampania dotycząca przekazywania 1% podatku przedsięwzięciom charytatywnym, również zwiększa świadomość Polaków w tym zakresie. Rosnąca świadomość i deklaratywna chęć intensyfikacji tych działań świadczy o tym, że polskie społeczeństwo skłania się w stronę bezinteresowności i filantropii, o czym świadczą coraz efektywniejsze zbiórki pieniędzy prowadzone choćby przez WOŚP  – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Najbardziej rozpoznawalną akcją charytatywną jest WOŚP, na kolejnych miejscach Polacy wskazują Caritas Polska, akcję Cała Polska Czyta Dzieciom oraz Szlachetną Paczkę.

Według badanych Polsat i TVN przodują, ex aequo, w rankingu najbardziej aktywnych sponsorów działalności charytatywnej. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się Orlen.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, kwiecień 2017 r.

Informacja o badaniach

Powyższe wyniki pochodzą z dwóch badań:

25 trendów konsumenckich to badanie zrealizowane metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) na próbie N=500 respondentów ( próba reprezentatywna dla populacji Polski pod względem demograficznym: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Termin realizacji: 22- 27.12.2016 r.

Sponsoring Monitor to największe kompleksowe badanie na temat sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. W badaniu za rok 2016 roku zastosowano technikę CATI  (N=1510)  i CAWI (N=3751). Struktura próby w obu badaniach odzwierciedla strukturę populacji Polski wg płci, wieku, województwa, wielkości miejscowości zamieszkania oraz wykształcenia.

MW