Event MIX Kontrole podatkowe u organizatora eventów

Kontrole podatkowe u organizatora eventów

0

W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie nasiliła się intensywność zmian w regulacjach prawno-podatkowych, a także ilość przeprowadzanych kontroli podatkowych. Efektem tego jest wzrost dochodów Skarbu Państwa, z drugiej jednak strony przedsiębiorcy zmuszeni są do zaimplementowania wielu zmian w swoich firmach. Ponadto zdarza się, iż nawet uczciwi przedsiębiorcy narażeni są na spore nieprzyjemności wynikające z przeprowadzania tego typu kontroli. Poniżej przedstawiam 3 obszary, na które inspektorzy podatkowi zwracają szczególną uwagę.

1. Dochody z nieujawnionych źródeł
Kwestia ta dotyczy m.in. podmiotów nie wystawiających faktur za swoje usługi. Za przychody nieujawnione uważa się przychody w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatków nad dochodami opodatkowanymi lub dochodami nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Inaczej mówiąc, organ skarbowy może podjąć podejrzenie o ukrywanie dochodów wtedy, gdy wydatki podatnika znacznie przewyższają jego dochody wykazane w rocznych rozliczeniach.

Co istotne, przy wszczęciu postępowania kontrolnego, na kontrolującym spoczywa obowiązek wykazania, że podatnik uzyskał dochód z nieujawnionych źródeł. W przypadku, kiedy kwota, która podlega sprawdzeniu, pokryje się z kwotą przychodów, wtedy podatek nie będzie naliczany. Jednak w sytuacji, w której podatnik nie dowiedzie za pomocą posiadanych dokumentów źródła pochodzenia pieniędzy, to od pozostałej kwoty, której pochodzenia nie udokumentował, zostanie potrącone 75 procent podatku. Ponadto podatnik będzie narażony na sankcje karno-skarbowe.

2. Wykreślenie podatników z rejestru VAT
Od 1 stycznia 2017 r. rozszerzony został katalog sytuacji, w których właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego może dokonać wykreślenia podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania o tym.

Kwestia ta jest istotna szczególnie w sytuacji, w której klient nie ureguluje zobowiązania wynikającego z faktur, po czym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT.
W sytuacji, w której mamy do czynienia z dłużnikiem widniejącym w rejestrze VAT, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Przedsiębiorcy nie mogą jednak skorzystać z instytucji rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w sytuacji gdy dłużnik utraci status podatnika VAT czynnego. Skorzystanie z niej w takiej sytuacji równoznaczne jest z wadliwym rozliczeniem podatku.

Należy pamiętać, że wadliwe rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności oraz późniejsze zaniechanie dokonania korekty rozliczenia wiąże się z sankcjami w tym z m.in. koniecznością uregulowania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych, jak również z odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Ponadto odpowiedni organ podatkowy ma prawo naliczyć karny podatek w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego.

3. Puste faktury
Najbardziej surowo traktowane są podmioty, które odliczają VAT z faktur wystawionych przez podmioty dopuszczające się oszustw podatkowych, czyli dla przedsiębiorców rozliczających tzw. „puste” faktury. W przypadku posługiwania się przez podatnika fakturami, które:
• zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
• stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
• podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
• dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie.
Wysokość sankcji podatkowej w części dotyczącej podatku naliczonego, wynikającego z powyższych faktur wyniesie 100%.

Zagrożeń podobnych do powyższych jest więcej, a krótki artykuł nie oddaje rozmiaru potencjalnych zagrożeń dla przedsiębiorców, nie tylko związanych z sektorem eventowym. Należy być w każdym momencie przygotowanym na możliwą kontrolę podatkową i pamiętać, że nie jeden raz dobrze prosperująca firma upadła w wyniku sporu z organami podatkowymi.

Maciej Dudziński – Specjalista ds. Marketingu, Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik podyplomowego studium Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego realizowanych we współpracy z Akademią Biznesu MDDP. Pracował przy organizacji dużych eventów promocyjnych, organizowanych dla branży radiowej, modowej oraz dla największych polskich wydawców czasopism. W czasie wolnym jeździ na snowboardzie oraz pływa na kitesurfingu i wakeboardzie.

Artykuł ukazał się w OOH event! Pobierz wersję online: TUTAJ.